3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Fond de milioane pentru victimele străzii

Loading
Без рубрики Fond de milioane pentru victimele străzii

accident

 

Aţi fost victima unui accident rutier, iar şoferul a fugit de la faţa locului sau nu deţinea poliţă de Răspundere Civilă Auto (RCA)? Aflaţi că în Re­publica Moldova există un Fond de protecţie a victimelor străzii, care vă poate oferi despăgubiri în locul şoferului fugar sau nedisciplinat. Doar în anul curent, Biroul Naţional al Asiguratorilor Auto (BNAA) a înregistrat 81 de dosare în Fondul în cauză, iar pentru 57 de dosare so­luţionate a achitat despăgubiri de trei milioane 500 de mii de lei.

 

Cine poate beneficia de despăgubiri

 

Chiar dacă Fondul respectiv are un ca­racter exclusiv social, fiind ca o plasă de siguranţă pentru victimele accidentelor rutiere produse de maşini neasigurate sau neidentificate, prea puţine victime ajung să cunoască despre existenţa acestui fond. ,,De regulă, persoanele, dacă nu dețin asi­gurare, sunt informate de organele care documentează accidentul rutier sau asi­guratori”, a declarat pentru „Vocea po-porului” directorul executiv al BNAA, Alina Osoianu.

Dacă în multe ţări cifra este de ordinul miilor, spre exemplu, în ţara vecină, Ro­mânia, a fost anul trecut de peste 1500, în Republica Moldova – câteva sute.

Potrivit datelor BNAA, în anul 2015 au fost achitate plăţi pentru 110 dosare, suma totală a despăgubirilor fiind de puţin peste trei milioane de lei. 128 de dosare au fost avizate, iar 18 rămăseseră nesoluţionate.

Pentru comparaţie, în anul 2014, au fost 102 dosare soluţionate, 32 avizate, iar până la urmă toate dosarele au fost soluţionate.

,,Din totalul de accidente produse şi avizate la BNAA în anul 2015, în 128 de cazuri posesorii nu deţineau acoperire de asigurare, ceea ce reprezintă cu 96 de ca­zuri mai multe în comparaţie cu 2014. În total, în perioada 2010-2015, au fost avi­zate peste 632 de daune, dintre care 614 au fost soluţionate”, ne spune Alina Oso­ianu.

Cei mai mulţi bani din aceştia s-au plă­tit în cazul lipsei poliţei de asigurare, şi este vorba de daune materiale care au fost achitate, în valoare de trei milioane 208 mii de lei, iar peste 20 de mii – în cazul autorilor neidentificaţi, fiind vorba de da­une pentru vătămări corporale.

 

Despăgubire de un million

 

Cea mai mare sumă a despăgubirilor plătite până acum în vreun dosar a fost de circa un milion de lei. A fost vorba despre un accident rutier în care a avut de suferit un minor din Chişinău, care a fost lovit de un autovehicul pe o trecere de pietoni. Ac­cidentul a avut loc în anul 2014. ,,Nu a mai fost aşa ceva până acum în istoria BNAA”, ne explică Alina Osoianu.

Familia a anexat la dosar acte care confirmă că băiețelul lor, în vârstă de șapte ani, a suferit 

traumatisme serioase după accident și s-a tratat în spitalele din Chișinău fără prea multe rezultate. Anul trecut, copilul a fost operat în străinătate, iar cheltuielile pentru intervenţiile chi­rurgicale şi tratamentul copilului au fost suportate de către Fondul de protecţie a victimelor străzii.

Șoferul vinovat de accident a fost con­damnat la patru ani de închisoare, dar a reușit să fugă din țară. Potrivit legii, BNAA urmează să-şi recupereze banii de la fugar, atunci când acesta va fi prins. Anual, potrivit datelor BNAA, doar 12 la sută din dosare banii sunt recuperaţi de către Fond, iar restul rămân creanţe.

 

Cum se calculează despăgubirile

 

,,BNAA achită despăgubiri pentru da­une materiale care se calculează potrivit normelor stabilite de Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civi­lă pentru pagube produse de autovehicu­le. Astfel, urmare a unui accident rutier, în caz de deteriorare a autovehiculului, per­soana păgubită beneficiază de despăgubi­rea egală cu costul reparațiilor autovehi­culului sau, în caz de distrugere totală, cu prețul de piață al autovehiculului, minus valoarea rămasă a acestuia. Calculul des­păgubirii trebuie să fie egal cu paguba pe care a suportat-o persoana păgubită”, a mai spus pentru „Vocea poporului” Alina Osoianu.

Potrivit datelor BNAA, dauna medie achitată în anul 2015 a fost de peste 29 de mii de lei.

,,Dauna medie pe un dosar achitat de Fondul de protecţie a victimelor străzii este de circa 29 de mii de lei, menţinân­du-se constantă pe parcursul ultimilor doi ani, dar în scădere în comparaţie cu anii 2013 şi 2012, când a fost de circa 38 de mii de lei”, ne spune directorul executiv al BNAA.

 

Trei luni pentru a examina un dosar

 

La calcularea daunelor cauzate vieții și sănătății, se ține seama de documentele justificative prezentate de către persoa­na păgubită pentru eventualele cheltuieli prilejuite de accident, inclusiv cheltuieli­le de transport ale persoanei accidentate, de tratament, de spitalizare, de recupera­re, de protezare, de alimentaţie specială, conform prescripţiilor medicale, care nu sunt suportate din fondurile de asigurări medicale obligatorii. De asemenea, dife­renţa dintre veniturile nete ale persoanei vătămate şi indemnizaţia primită din fon­durile bugetului asigurărilor sociale de stat, pe perioada spitalizării şi a concediu­lui medical – pentru persoanele salariate. Totodată, se ia în calcul şi venitul mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate la ultimul loc de lucru de persoana vătă­mată, probat cu documente justificative – pentru persoanele care nu au calitatea de salariat.

,,De asemenea, se achită şi o indem­nizaţie nu mai mică decât coşul minim de consum – pentru persoanele păgubite aflate la data producerii accidentului de autovehicul în ultimul an de studii sau de calificare, fără menţinerea salariului şi cheltuielile realmente suportate cu în­grijitori, pe perioada incapacităţii tempo­rare de muncă, dacă prin certificat medi-cal se recomandă acest lucru”, explică Osoianu.

Din acelaşi fond, se achită şi pensii vi­agere pentru persoanele care și-au pier­dut capacitatea de muncă în urma unor accidente rutiere. Suma se calculează din salariul pe care îl primea persoana în mo­mentul în care s-a produs tragedia. „Pen­tru moment, doar unei singure persoane i se achită, trimestrial, suma de şase mii de lei”, a subliniat Alina Osoianu.

E de menționat faptul că nu pot be­neficia de despăgubiri din mijloacele fi­nanciare ale Fondului persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vino­vat de producerea accidentului, dacă se dovedește că acestea știau că posesorul autovehiculului respectiv nu deține poliță de asigurare obligatorie de răspundere ci­vilă auto internă sau dacă știau că autove­hiculul este dobândit pe cale ilicită, și nici cele care, la data producerii accidentului, au posibilitatea să-și recupereze daunele suferite în baza unei asigurări facultative.

Potrivit directorului executiv al BNAA, Fondul se constituie din contribuţia obli­gatorie a tuturor membrilor BNAA. Banii sunt vărsaţi în cont de companiile de asi­gurări din Republica Moldova care vând poliţe de asigurare RCA. Fiecare com­panie contribuie la acest fond cu 2% din banii acumulaţi din vânzările RCA. Anul trecut, în Fondul de protecţie a victimelor străzii au fost vărsaţi peste cinci milioane de lei.

 

Statistici sumbre

 

Potrivit datelor statistice, în anul 2015, în Republica Moldova au avut loc 2527 de accidente, în urma cărora au decedat 297 de persoane, iar alte 3021 au fost trauma­tizate. Din cauza şoferilor urcaţi beţi la vo­lan, au avut loc 142 de accidente, în urma cărora 24 de persoane au decedat şi alte 188 au fost rănite.

Datele statistice arată că numărul acci­dentelor rutiere este în scădere în ultimii cinci ani. Din 2010 până în 2015, numărul acestora s-a diminuat cu 13,7%.

De asemenea, numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa sau au fost rănite în accidente rutiere a scăzut cu 34,2% şi, respectiv, cu 19,3%.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand