3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Republica Moldova va prelua practica ţărilor europene privind reformarea sistemului de pensii

Loading
Social Republica Moldova va prelua practica ţărilor europene privind reformarea sistemului de pensii
Republica Moldova va prelua practica ţărilor europene privind reformarea sistemului de pensii

cnsm-ituc

 

Republica Moldova va prelua practica ţărilor europene în ceea ce priveşte reformarea sistemului de pensii. Un atelier de lucru cu genericul „Modele ale sistemelor de pensii: structuri şi reforme”, la care au participat experţi de la Confederaţia Internațională a Sindicatelor (ITUC) şi de la Consiliul Regional Pan– European (PERC) al ITUC, s-a desfășurat pe 13 şi 14 iulie, la sediul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Evenimentul a avut loc în contextul reformării sistemului de pensionare din Republica Moldova. Iniţiativa de a orga­niza o astfel de întrevedere cu experţi de la PERC/ITUC îi aparţine lui Oleg Bud­za, preşedintele CNSM.

Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat, în cadrul atelierului, că problema reformării sistemului de pen­sionare este una destul de dificilă. „La o întrevedere cu experţi ai Fondului Mo­netar Internaţional, am accentuat că cir­ca 90 la sută dintre pensionarii din Re­publica Moldova primesc o pensie care este mai mică decât valoarea minimului de existenţă. În prezent unui pensionar îi revine o persoană aptă de muncă, e dramatică situaţia. De aceea, reformarea sistemului de pensionare trebuie să fie o prioritate pentru autorităţile din țara noastră. La insistenţa CNSM, a fost creat un grup de lucru, în care au fost incluşi responsabili de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, de la Mi­nisterul Economiei, de la alte ministere, precum şi reprezentanţi ai CNSM: Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, Ana Moldova­nu, şefa Departamentului protecţie soci­al-economică al CNSM”.

Anton Leppik, secretar executiv al PERC, a menţionat că „în Republica Moldova trebuie să se efectueze reforma­rea sistemului de pensionare, cu atât mai mult cu cât aceasta a devenit ţară asocia­tă la UE. De aceea, până la sfârşitul anu­lui, urmează a fi aprobate mai multe legi în acest sens”.

Totodată, Martin Hutsebaut, expert UE, a subliniat că acum 25 de ani a fost elaborat un manual privind legătura sis­temului de pensii şi politicile sindicale, iar în baza acestui manual a fost creată instituţia FERPA – Organizaţia Pensi­onarilor din cadrul  sindicatelor, care are circa 8 mln. de membri. „Practic, în toate ţările au avut loc reforme continue privind sistemul de pensionare. În con­diţiile în care rata şomajului în rândul tinerilor este destul de mare, am încer­cat să introducem aşa-numitul sistem de pre-pensionare.

Sursa citată a menţionat că în Olan­da este cel mai bun sistem de pensii de bază, acesta fiind 

echitabil şi pentru fe­mei, şi pentru bărbaţi. „În general, în Europa, pensiile sunt indexate în funcţie de creşterea preţurilor şi nu în funcţie de creşterea salariului mediu pe ţară. În ţările balcanice, ca şi în Moldova, con­tribuţiile sociale sunt achitate de către angajator, iar salariaţii trebuie să fie in­formaţi referitor la contribuţiile pe care le are angajatorul la sistemul de pensii, dar aceasta nu se întâmplă. În ţara mea, Belgia, salariaţii primesc anual un extras de la angajator, din care pot vedea cât a transferat angajatorul în fondul de pen­sii. Înainte de vârsta de pensionare, an­gajatul primeşte de la fondul de pensii o scrisoare, prin care este informat că se va pensiona în curând şi i se arată care sunt contribuţiile sale la acest fond”.

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a prezentat sistemul de pensiona­re din Republica Moldova. „Sistemul de asigurări sociale se află în pericol mare, deoarece mai mult de 10 la sută din chel­tuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt acoperite de bugetul de stat. Principiul de egalitate nu este respec­tat. Pensia minimă este de peste 900 de lei, iar cea maximă – de 40 de mii de lei. Formula de calcul a pensiei este neîn­ţeleasă de către cetățenii de rând. Deşi legislaţia prevede existenţa fondurilor private de pensii, nu avem în ţară nici un fond de acest fel”, a adăugat Sergiu Sainciuc.

În cadrul atelierului, au participat şi preşedinţii tuturor sindicatelor de ramu­ră din Republica Moldova.  În prezent, în Republica Moldova femeile se pen-sionează la 57 de ani, iar bărbaţii – la 62 de ani. Experţi ai Băncii Mondia­le sunt de părerea că majorarea vârstei de pensionare în ţara noastră este inevi­tabilă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Luciano Ivan
    19.07.2016

    Eu cred ca daca Moldova se va dezvolta economic atunci se vor aduna mai multi bani la buget din impozite si atunci vor exista premise ca pensiile sa fie majorate.

Citește și
slot thailand