3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Mecanisme de dezvoltare a competenţelor parentale

Loading
Social Mecanisme de dezvoltare a competenţelor parentale
Mecanisme de dezvoltare a competenţelor parentale
parental

Foto: suntparinte.md

 

Moldovenii care sunt deja sau vor dori să devină pă­rinţi vor beneficia de sprijin din partea autorităţilor sta­tale în ceea ce priveşte for­marea şi îmbunătățirea abi­lităţilor şi a competențelor parentale.

 

În acest scop, membrii Guver­nului au adoptat recent o strate­gie intersectorială, ce urmează a fi implementată în perioada 2016–2022.

Documentul oferă o viziune unificată privind necesitatea formării şi dezvoltării abilităţilor parentale prin prisma creării serviciilor publice şi private atât pentru sporirea competenţelor părinţilor, ale reprezentanţilor legali sau ale persoanelor în grija cărora se află copilul, cât şi pen­tru formarea abilităţilor parenta­le ale tinerilor.

Strategia are drept scop asigu­rarea unui mediu familial adecvat pentru copii şi favorabil pentru dezvoltarea competenţelor şi abi­lităţilor personale şi profesiona­le. În acest scop, urmează să fie elaborate un şir  de programe şi servicii privind educaţia paren­tală a persoanelor în grija cărora sunt copii.

Aceste măsuri sunt întreprinse în contextul angajamentelor asu­mate de ţara noastră în asigurarea mecanismelor necesare pentru respectarea drepturilor copilului. În acelaşi timp, autorităţile sta­tutului încearcă astfel să sprijine părinţii în conștientizarea rolului pe care îl joacă pentru susţine-rea creşterii, educării şi dezvol-tării copilului şi să le ofere asis­tenţă în dificultățile pe care le întâmpină.

Studiile efectuate în domeni­ile sănătate, educație, protecția copilului au constatat lipsa sau existența unor cunoștințe, atitu­dini, practici lacunare şi inadap­tate condițiilor socioculturale actuale în rândul familiilor, re­feritoare la aspecte ce țin de în­grijirea, educarea și dezvoltarea copilului.

Implementarea Strategiei in­tersectoriale de dezvoltare a abi­lităţilor şi competenţelor paren­tale a fost divizată în două etape, 2016–2019 şi 2020–2020.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand