4 decembrie 2023
Chisinau
Cultura

Vasile Vasilache, un scriitor inconfundabil în întreg spaţiul literar românesc

Loading
Cultura Vasile Vasilache, un scriitor inconfundabil în întreg spaţiul literar românesc
Vasile Vasilache, un scriitor inconfundabil în întreg spaţiul literar românesc
vasilache

Foto: canal2.md

 

La Biblioteca Naţională a  avut loc, recent, inaugurarea ex­poziţiei eveniment „Vasile Va­silache (1926-2008), eseist, jurnalist, nuvelist, pedagog, ro­mancier, scenarist de film, scrii­tor român”,  informează „Moldpres”.

 

Expoziţia cuprinde peste 200 de cărţi ale autorului, editate în ţară şi peste hotare. La eveniment au parti­cipat scriitori, profesori, bibliotecari, precum şi rude ale regretatului om de cultură.

Solicitată de „Moldpres”, Eliza Va­silache-Puică, fiica marelui dispărut, a menţionat că tatăl său era ca un liant, un colos, în jurul căruia se aduna în­treaga familie. „Sfaturile lui ne sunt de folos şi astăzi. Adeseori ne spunea: în vremuri de restrişte, să fiţi împreună, pentru că atunci mai uşor o să puteţi depăşi toate greutăţile”, a precizat Eli­za Vasilache-Puică.

La rândul său, scriitorul Vladimir Beşleagă  a spus că a fost coleg de ge­neraţie cu Vasile Vasilache şi au lucrat împreună la revistele „Cultura Moldo­vei” şi „Nistru”. „El avea mai multă ex­perienţă de viaţă şi literară decât mine. În viaţa mea m-au format trei oameni: tata Vasile m-a educat ca pe-un fiu, criticul literar Vasile Coroban – ca om de cultură, iar Vasile Vasilache m-a in­trodus în lumea miraculoasă a cuvân­tului, a frumosului. Era un vrăjitor al cuvântului. A lucrat la cărţile sale ca un adevărat bijutier”, a remarcat Vla­dimir Beşleagă.

Potrivit criticului literar Ion Cio­canu, romanul „Povestea cu cocoşul roşu” al lui Vasile Vasilache este pri­mul roman postmodern din R. Mol­dova. „A fost şi rămâne un scriitor inconfundabil în întreg spaţiul literar românesc”, a constatat Ion Ciocanu.

Vasile Vasilache s-a născut pe 4 iu­lie 1926 în satul Unţeşti, judeţul Bălţi, azi raionul Ungheni. A debutat editori­al cu proza pentru copii „Trişca” şi cu volumul de publicistică „Răsărise un soare în vie” (1961). Este autor al unor excepționale nuvele și romane („Po­vestea cu cocoșul roșu”, „Elegie pen­tru Ana-Maria”, „Surâsul lui Vişnu”, „Două mere ţigance”, „Tăcerea casei aceleia”), al unor cărți pentru copii („Mama mare, profesoară de istorie”), precum și al unor profunde eseuri.  În 1994, a fost distins cu Premiul Naţi­onal, iar în 1996 – cu „Ordinul Repu­blicii”.

Vasile Vasilache s-a stins din viaţă la 7 iulie 2008, la Chişinău. A fost în­mormântat la Cimitirul Central Orto­dox din capitală.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand