27 februarie 2024
Chisinau
Social

Sharan Burrow: „Munca decentă poate fi asigurată numai prin dialog social într-un stat de drept”

Loading
Social Sharan Burrow: „Munca decentă poate fi asigurată numai prin dialog social într-un stat de drept”
Sharan Burrow: „Munca decentă poate fi asigurată numai prin dialog social într-un stat de drept”
barrow

Foto: sindicate.md

 

Secretarul general al ITUC (Confederația Internațională a Sindica­telor),  Sharan Burrow, a adresat recent o scrisoare deschisă pentru toți directorii executivi din întreaga lume, în care atrage atenția asu­pra pericolelor care pot agrava situația salariaților la nivel global.

 

Textul integral al scrisorii îl puteți citi mai jos:

 

Stimați directori!

Economia mondială este în stagnare, iar piețele voastre se reduc. Fișierele din căsuțele poștale ale email-urilor pe care le aveți sunt pline de invitații de a discuta des­pre „a patra revoluție industrială”, în timp ce zarva despre economia digitală amenință activitatea companiilor dumneavoastră.

Experții avertizează cu privire la reduce­rea ratei de creștere economică, iar directo­rii dumneavoastră financiari și consiliile de administrație vă adresează întrebări difi-cile.

Oameni angajați în câmpul muncii, in­clusiv membrii familiilor acestora, oferirea unor salarii care le-ar permite să trăiască decent și să cumpere produsele voastre  – acestea sunt soluțiile economice și sociale pe care trebuie să le vedeți în fiecare salariat, client și consumator.

Forța globală de muncă este de aproape trei miliarde de angajați. Economia globală

depinde de efortul lor; familiile și comuni-tățile acestora depind de veniturile lor și de obligațiile de a avea grijă unul de celălalt.

Adevărul universal este că economia glo­bală are nevoie de oameni, așa cum ziua are nevoie de răsăritul și de apusul soarelui.

În ciuda acestui fapt, am creat o lume a inegalității, în care obțin avantaje cei  înră-dăcinați în grupuri de interese înguste.

 

Scuze în loc de acțiuni

 

Timp de decenii, am auzit scuze deghiza­te în modele economice care explicau de ce bogăția nu este distribuită, de ce resursele naturale au fost exploatate, de ce nu au fost obținute impozite de la cei care erau capabili să plătească mai mult și de ce protecția soci­ală, inclusiv asistența medicală și educația, au rămas inaccesibile pentru cei săraci.

În același timp, principiile pe care se bazează comerțul internațional a favorizat

țările dezvoltate. Corporațiile care stau la conducerea lanțului de aprovizionare la nivel mondial au creat bogăție pentru cei puțini în detrimentul milioanelor de oameni care au salarii mici, locuri de muncă precare și condiții de muncă periculoase. Acestea, corporațiile, duc o luptă crâncenă împotriva dreptului lucrătorilor la libertatea de asoci­ere și subminează funcționarea instituțiilor democratice și a piețelor prin evaziune fis­cală, mită sau intimidare a celor care au un impact asupra politicii publice a unui stat.

Drept rezultat, salariații din întreaga lume sunt într-o situație complicată:

• Doar 60% dintre salariați sunt angajați în economia formală. Cu toate acestea, prin­tre ei mai mult de 50% lucrează în condiții precare de muncă, cu contracte de muncă pe termen scurt și, în multe cazuri, în condiții de muncă periculoase.

• 40% dintre salariați încearcă să supraviețuiască, fiind angajați în economia informală. Acesta este domeniul de dispera­re, fără drepturi, fără să fie respectat un sa­lariu minim, fără protecție juridică și, mult prea des – fără garanții sociale.

• Mai mult de 45 de milioane de persoane sunt supuse sclaviei, muncii forțate.

• Trei sferturi din omenire nu are acces suficient la un sistem de asigurare socială.

Desigur, nu aceasta este lumea muncii pe care ați dori-o pentru fiii și fiicele dvs. Din acest motiv, haideți să lăsăm loc pentru di­alogul social, să optăm pentru puterea legii care protejează toți fiii și fiicele.

 

Imaginea unei lumi divizate, deloc măgulitoare

 

PIB-ul mondial s-a triplat, comparativ cu 1980, dar salariile din lume sunt în scădere, iar rata șomajului a atins un maxim istoric, precum și nivelul de inegalitate, care este deja recunoscut ca un factor de risc pentru economia globală.

Nivelul ridicat de corupție, cu consecințe devastatoare; evaziunea fiscală, reducerea independenței sistemelor judiciare – aces­tea sunt caracteristicile care completează imaginea unei lumi divizate.

În plus, există o amenințare a schimbări­lor climatice în lume, este imposibil să știm dacă vom putea trece peste ele în caz că nu acționăm.

Reuniunea ministerială a OCDE (Organi-zația pentru Cooperare și Dezvoltare Eco­nomică) de la Cancun, dedicată discutării implicațiilor pentru lumea muncii generate de utilizarea platformelor digitale, roboți și alte tehnologii, creează o dorință de a striga – „nu tehnologia este cea care poate fi nu­mită stupidă!”

Timp de decenii, muncitorii și sindicate­le lor, împreună cu dvs., cu managerii, s-au ocupat de introducerea noilor tehnologii.

Poate că acum vorbim despre schimbări mai rapide și despre tehnologii din ce în ce mai complexe, dar îmbunătățirea abilităților, schimbările în organizarea muncii și nego­cierea distribuirii beneficiilor de pe urma creșterii productivității nu sunt scopuri noi.

Cei care nu aplică noile tehnologii, proba­bil, vor eșua pe piață. Acest lucru înseamnă că noile tehnologii vor fi efectiv puse în apli­care în diferite sectoare ale economiei și vor genera noi oportunități de afaceri.

Economia „gig” ar putea suna atrăgător, în timp ce economia „sharing” (distribuire), este atât de ispititoare, încât ei cred că ar trebui să se renunțe la contractele de mun­că, să fie respinsă noțiunea de săptămână de lucru, să uite că viața de muncă și cea de familie pot fi echilibrate, să uite de pensii și recompense.

Aceasta este o idee complet nouă, or 50% din populația globului, fără acces la Inter­net, va fi în continuare izolată.

Întreprinzătorii nu au vrut să recunoască importanța „licenței sociale pentru activita­te”, acțiune recunoscută de către mulți din­tre dvs.

Ei nu doresc să plătească taxe acolo unde obțin venituri sau să contribuie la pensii și la furnizarea altor garanții sociale. Cu certitu­dine, nu doresc să își asume responsabilita­tea de a intra într-o relație de muncă sau să-și asume responsabilitatea pentru siguranța la locul de muncă și în societate.

Întrebarea ar fi: cine este interesat de uti­lizarea tehnologiilor ce rezultă în liberaliza­rea pieței forței de muncă?

În întreaga lume, oamenii nu vă permit să trișați. Un studiu global al ITUC a arătat că 82% dintre oameni sunt de acord cu fap­tul că acele companii care furnizează servicii prin intermediul platformelor de internet ar trebui să ofere lucrătorilor aceleași drepturi și garanții pe care le au alți angajați – con­cediu medical, concediu plătit, pensii, repre­zentare sindicală.

Întrebarea principală este care ar fi cea mai bună modalitate de a utiliza tehnologia și ce politici sunt necesare pentru a asigura o muncă decentă pentru toți?

 

Avem nevoie de un contract social global care să prevadă:

• Încadrarea în câmpul muncii și muncă decentă;

• Dezvoltare durabilă;

• Condiții de muncă sigure;

• Asigurarea socială;

• Creșterea incluziunii.

Gestionarea companiilor dvs. este în mâi­nile dumneavoastră. Munca decentă pentru copiii oricărei persoane poate fi asigurată numai prin intermediul dialogului social și al statului de drept.

Calul troian al „patriei revoluției industri­ale” le-ar putea distruge pe toate, dacă l-am lăsa să intre în viața noastră.

 

Traducere din engleză de Rodica POPESCU

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand