7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Poate fi redusă funcţia în cazul gravidelor? Renunţarea la concediul anual de odihnă

Loading
Cetăţeanul şi legea Poate fi redusă funcţia în cazul gravidelor? Renunţarea la concediul anual de odihnă
gravide

Foto: news.com.au

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Reducerea funcţiilor în cazul gravidelor

 

guestion

Sunt gravidă și doresc să aflu dacă angajatorul este în drept să reducă funcția pe care o dețin?

 

Larisa Busuioc, Hîncești

 

Angajatorul poate să reducă funcția pe care o dețineți, însă aceasta nu poate servi drept motiv pentru concedierea dumnea­voastră. Legislația în vigoare interzice concedierea femeilor gravi­de, cu excepția cazurilor de lichidare a unității.

 

Renunţarea la concediul anual de odihnă

 

guestion

Sunt educatoare de copii. Aș vrea să aflu dacă am drep­tul de a lucra pe perioada concediului anual în aceeași funcție? Motivul este că sunt mamă singură, am patru copii și am nevoie de un salariu în plus. Cândva, se per­mitea rechemarea din concediu. Dacă da, unde aș putea să mă adresez?

 

Larisa Bîrlădean, Criuleni

 

Acordarea concediului de odihnă anual constituie o garanție constituțională (art. 43, alin. (2) din Constituție), pentru toate persoanele angajate în baza unui contract individual de muncă. În această ordine de idei, angajatorul este obligat în fiecare an să programeze acordarea concediilor de odihnă anuale pentru fiecare salariat. Mai mult decât atât, art. 116, alin. (5) din Codul muncii dispune că programarea concediilor de odihnă anuale (adică acor­darea, folosirea acestora conform programării) este obligatorie atât pentru angajator, cât și pentru salariat.

Cu alte cuvinte, angajatorul este obligat să acorde aceste conce­dii conform programării. Or, angajatorul, potrivit art. 118, alin. (1) din Codul muncii, are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariatul să folosească concediile de odihnă în fiecare an calen­daristic.

Legislația interzice neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani consecutiv salariaților care au dreptul la acesta. De asemenea angajatorul nu este în drept să admită înlocuirea conce­diului anual de odihnă nefolosit printr-o compensație în bani, cu excepția cazurilor de încetare a contractului individual de muncă al salariatului care nu și-a folosit concediul.

Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul unei înțelegeri dintre salariat și angajator de a refuza sau de a nu acor­da acest concediu. Art. 112, alin. (2) din Codul muncii dispune, în acest sens, că orice înțelegere prin care se renunță, total sau parțial, la concediul de odihnă anual este nulă.

În același timp, legislația prevede condițiile în care salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual. Și anume: po­trivit art. 122 din Codul muncii, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului și numai pentru situații de serviciu ne­prevăzute, care fac necesară prezența acestuia la unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizația pentru zilele de concediu nefolosite, pe care acesta este în drept să le folosească la o altă dată stabilită prin acordul părților, în cadrul aceluiași an calendaristic sau pe parcursul următorului an calendaristic.

Cât privește situația materială pe care ați descris-o, vă reco­mandăm să vă adresați la angajator sau la Fondul republican de susținere socială a populației şi să solicitaţi ajutor material.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand