3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Reprezentanți de la CNV Internationaal au fost familiarizați cu activitățile sindicale privind promovarea tinerilor

Loading
Без рубрики Reprezentanți de la CNV Internationaal au fost familiarizați cu activitățile sindicale privind promovarea tinerilor
Reprezentanți de la CNV Internationaal au fost familiarizați cu activitățile sindicale privind promovarea tinerilor
cnv-int-cnsm

Foto: sindicate.md

 

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și reprezentanți ai organizației CNV Internationaal din Olanda și Benin și ai Asociației „Făclia” din orașul Un­gheni au avut vineri, 24 iunie, o în­trevedere de lucru, în cadrul căreia părțile au discutat despre situația ti­nerilor și activitatea sindicatelor din Moldova.

 

Participanții la reuniune au fost fami-liarizați cu activitățile sindicale în dome­niul protecției și promovării tinerilor, cu particularitățile sindicalismului din țara noastră, în vederea dezvoltării relațiilor de colaborare.

Oleg Budza, președintele CNSM, a făcut o prezentare detaliată despre cum a fost fon­dată CNSM, despre structura organizației, direcțiile de activitate, acțiunile întreprinse în ultimii ani în domeniul protecției drep­turilor și intereselor salariaților, membri de sindicat.

„Politicile de tineret sunt o prioritate pentru CNSM, deoarece tinerii reprezin­tă viitorul. Din păcate, populația Moldovei îmbătrânește, în ultimii ani au plecat din țară peste 600 de mii de cetățeni, în speci­al, tineri. Este necesar să revedem politicile la nivel de stat în această direcție, pentru a crea noi locuri de muncă, a oferi tinerilor salarii decente și posibilitatea ca aceștia să beneficieze de credite acordate în baza unor condiții preferențiale, pentru a-și procura o locuință”, a accentuat Budza.

Liderul sindical a mai atras atenția asu­pra modului cum este organizat procesul educațional național, care necesită a fi re­format, pentru a corespunde cerințelor de pe piața muncii.

„În Moldova, peste 50% dintre tineri au studii superioare, în timp ce în Occident doar circa 20% din tineri au astfel de stu­dii. Piața muncii din Moldova are nevoie nu doar de intelectuali, ci și de persoane bine pregătite, care îndeplinesc meserii căutate de mediul de afaceri”, a menționat Budza.

Președintele CNSM a apreciat înalt co­laborarea cu CNV Internationaal, care a contribuit, pe parcursul a trei ani, la imple­mentarea proiectului „Planificare, Monito­rizare și Evaluare”, și s-a arătat deschis 

pen­tru continuarea cooperării.

 

Moldova are nevoie

nu doar de intelectuali,

ci și de meseriași

bine pregătiți

„Împreună, în anul 2013, cu sprijinul

Uniunii Europene, am lansat proiectul „Munca Decentă pentru Tineri – îmbunătă-țirea situației social-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății civile”, pentru a reduce carențele legate de problemele cu care se confruntă ti­nerii din țară din câteva regiuni. Organizațiile sindicale au avut un rol important în im­plementarea acestui proiect”, a comunicat Angela Ciocîrlan, președintele Asociației „Făclia”. Cei prezenți au mai discutat despre necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul politicilor de tineret, despre importanța intensificării parteneriatului so­cial pentru a acorda tinerilor o protecție mai bună pe piața muncii și au pledat pentru for­tificarea relațiilor în această direcție.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand