7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliştii din învăţământ cer soluţionarea unor probleme stringente

Loading
Без рубрики Sindicaliştii din învăţământ cer soluţionarea unor probleme stringente
protest-sindicate

Foto: vocea.md

 

Reprezentanţii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei au adop­tat, zilele trecute, un demers, prin care îi solicită prim-ministrului Pavel Filip să fie examinate un şir de probleme din domeniul educa­ţiei şi ştiinţei.

 

„Salariaţii îşi exprimă tot mai des îngri­jorarea privind nivelul scăzut al salariilor. Conform datelor statistice, salariul mediu din învăţământ constituie doar 77,6 la sută din cel mediu pe economie. Cuantumul sa­lariului pentru prima categorie de calificare este de 1000 de lei şi a fost majorat ultima dată cu 10 la sută, din 1 octombrie 2014. Cu acest salariu mizer este remunerat fiecare al doilea lucrător din sistem”, se spune în demers.

Problema vizând retribuirea muncii ti­nerilor pedagogi se acutizează şi ea, de vre­me ce salariul de funcţie al acestora este de 2470-2720 de lei. În consecinţă, tinerii nu sunt motivaţi să se angajeze şi să se menţină în sistem. Din numărul anual de aproxima­tiv 2500 de absolvenţi de profil pedagogic, doar mai puţin de jumătate ajung să se an­gajeze în sistemul de învăţământ, iar dintre ei, după trei ani de activitate, doar aproxi­mativ 250 mai rămân în instituţiile de în­văţământ.

De asemenea, până acum nu a fost elabo­rat cadrul normativ privind implementarea, de la 1 septembrie anul curent, a prevede­rilor art. 134 alin (7) din Codul educaţiei, ce ţine de stabilirea normei didactice de 75 la sută pentru un salariu de funcţie. Nu a fost elaborată nici Metodologia de repartizare a timpului de muncă al pedagogului.

În acelaşi timp, creşterea preţurilor, a in­flaţiei a diminuat cu mult puterea de cum­părare, care afectează serios consumul, iar situaţia economică a angajaţilor devine tot mai precară.

În această ordine de idei, reprezen­tanţii FSEŞ îi înaintează premierului următoarele cerinţe

:

1. Modificarea Legii nr. 355, anexa nr.1 „Reţeaua tarifară unică de salarizare din unităţile bugetare”. Se propune stabilirea în mărime de 1200 de lei a cuantumului categoriei întâi a reţelei tarifare unice sau majorarea cu 20 la sută, cu începere de la 1 iunie 2016;

2. Urgentarea elaborării şi adoptării unei noi legi de salarizare a personalului din în­văţământ, astfel încât să fie asigurată o via­ţă demnă pentru angajaţii din sistem;

3. Majorarea, de la 24 şi 30 de mii de lei până la 38 şi, respectiv, 50 de mii de lei a cuantumului indemnizaţiei unice pentru ti­neri specialişti şi extinderea drepturilor la facilităţile sociale pentru tinerii specialişti repartizaţi în instituţiile din localităţile ur­bane.

Menţinerea situaţiei actuale fără schim­barea nivelului de salarizare în ramură va provoca tensiuni în colectivele de muncă, care tot mai insistent cer organizarea şi des­făşurarea unor acţiuni de protest, se menţi­onează în încheierea aceluiaşi demers.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand