11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Un cunoscut sindicalist are o placă comemorativă fiind în viaţă

Loading
Без рубрики Un cunoscut sindicalist are o placă comemorativă fiind în viaţă
Un cunoscut sindicalist are o placă comemorativă fiind în viaţă
placa-nufarul-alb

Foto: sindicate.md

 

O placă comemorativă de­dicată lui Grigore Eremei a fost dezvelită şi sfinţită recent la intrarea din Sta­ţiunea balneo-climaterică „Nufărul Alb” din oraşul Cahul. Deşi Grigore Eremei nu a putut participa la eve­niment, invocând proble­me de sănătate, manifesta­rea a adunat câteva zeci de oameni, între care prieteni de-ai săi, precum şi paci­enţi care în prezent se tra­tează la „Nufărul Alb”.

 

Elena Blanaru, şefa secţiei cultu­ră de la Sanatoriul „Nufărul Alb”, a menţionat că „sunt înalt apreciate relaţiile de prietenie ale lui Grigore Eremei cu actorii, artiştii plastici, pe care i-a promovat întotdeauna.

Grigore Eremei s-a născut la 22 aprilie 1935 în satul Târnova, judeţul Hotin, în prezent raionul Edineţ. A fost deputat în Sovie­tul Suprem al RSS Moldoveneşti şi în Sovietul Suprem al URSS, după care vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri. Din 1980 până în 1991, Grigore Eremei a fost preşedinte al Consiliului Republican al Sindi­catelor, iar din 1993 până în 1998 – ambasador al Republicii Moldo­va în Belarus, în România şi, prin cumul, în Grecia şi Cipru. În 1998, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A fost deco­rat cu Ordinul„Insigna de Onoa­re”. S-a manifestat ca promotor al culturii, învăţământului, ştiin­ţei, ocrotirii sănătăţii şi sportului. Anume atunci au fost construite în republică peste 300 de şcoli, 500 de grădiniţe, un număr mare de li­brării. Grigore Eremei este cel care a început Strategia de dezvoltare a complexului sanatorial din Ca­hul, încă din anul 1977. A avut un aport considerabil în dezvoltarea infrastructurii oraşului Cahul. Sub conducerea sa, au fost construite locuințe pentru tinerii specialişti, policlinica curativ-balneară şi Sa­natoriul „Nufărul Alb”. A fost una dintre puţinele persoane de la con­ducerea republicii care s-a ridicat în apărarea valorilor naţionale.  În 2003, a editat prestigiosul volum „Faţa nevăzută a puterii”.

Preşedintele CNSM, Oleg Bud­za, a spus că sculptura respectivă constituie un gest de gratitudine față de Grigore Eremei. Totodată, liderul sindical l-a caracterizat pe Grigore Eremei drept un om foarte modest şi perseverent, cu o mare putere de convingere. „Deviza lui era: „Trebuie să slujim poporul. Unul din obiectivele sindicatelor este ca omul să fie sănătos”. Pentru mine, Grigore Eremei este un das­căl, am venit în mişcarea sindicală cu sprijinul dumnealui. Îl invidi­am cu o invidie sănătoasă pentru mai multe calităţi – are o memo­rie fantastică, știa numele oricărui muncitor. Totodată, a lucrat mult pentru crearea condițiilor bune de muncă, era foarte exigent în ceea ce priveşte securitatea muncii. În acelaşi timp, era o personalitate cunoscută în lumea muzicii, prote­ja oamenii de cultură, era patriot al neamului. De asemenea, a pus ba­zele staţiunilor balneo-sanatoriale din Republica Moldova şi ale ce­lor din Sergheevka, Ucraina, care aparţin ţării noastre”.

Oleg Budza a anunţat că autorul sculpturii, Victor Marinescu, va beneficia de 

un bilet de tratament gratis la Sanatoriul „Nufărul Alb” de la Cahul.

Autorul compoziţiei sculptura­le, Victor Marinescu, Artist plas­tic emerit, a precizat că sculptura dedicată lui Grigore Eremei a fost confecţionată din bronz şi mar­mură. „La început, m-am gândit câteva zile cum să fac compoziţia sculpturală, apoi m-am rugat bu­nului Dumnezeu şi inspiraţia a venit. Am lucrat la chipul lui Ere­mei timp de şase luni. Rămâne la discreţia dumneavoastră să apre­ciaţi dacă e reuşită sculptura sau nu”. Victor Marinescu a mai făcut icoane pentru un spital de copii din Chişinău, pentru Mănăstirea Japca, precum şi pentru Mănăsti­rea „Marta şi Maria” de la Tiraspol.

Vasile Scutelnic, medic-şef al Sanatoriului „Nufărul Alb”, a men­ţionat că Grigore Eremei a făcut foarte multe lucruri bune pentru locuitorii raionului Cahul. „Din 1977, când Republica Moldova a fost afectată de un cutremur de­vastator, Grigore Eremei a contri­buit la soluţionarea problemelor apărute după acest seism. Sana­toriul „Nufărul Alb” continuă să funcţioneze, pentru că am ţinut cont de multe sfaturi pe care ni le-a dat Grigore Eremei. Îi doresc domnului Eremei mulţi ani, sănă­tate şi prosperitate”.

„Grigore Eremei era acel om care îl punea pe fiecare să lucreze. Un om foarte cult, erudit, cu dum­nealui poţi discuta pe orice temă”, a apreciat Vladimir Lâsenco, me­dic-şef sanitar de stat al raionului Cahul.

Oleg Creciun, viceministru al Sănătăţii, a spus că Sanatoriul „Nufărul Alb” ne duce faima în toată ţara, dar şi peste hotare, şi este cunoscut drept un prestator de servicii foarte bune.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand