4 martie 2024
Chisinau
Vocea femeii

Tații vor putea să-și ia un concediu paternal de 14 zile

Loading
Vocea femeii Tații vor putea să-și ia un concediu paternal de 14 zile

A fost votată legea care permi­te taților să-și ia un conce­diu paternal în primele 56 de zile de la nașterea copilului.

Venirea unui copil pe lume constituie cel mai mare miracol și bucuria supremă pentru o familie. Fericirea generală este împărtășită de toți, însă responsabilitatea de îngrijire a copilului, de cele mai multe ori cade pe umerii mamei.

În ultimul timp, tot mai multă lume înțelege că și tații își pot asuma responsabilități de îngrijire a copilului. După mul­te dezbateri publice, demersuri ale societății civile, dar și ezitări, forul legislativ a tăiat nodul gordian și a adoptat modificări la legislație oferind bărbaților posibilitatea de a-și lua concediu paternal din primele săp­tămâni de viață ale copilului.

Astfel, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, pe 14 aprilie 2016, Legea nr. 71, care prevede că bărbaţii angajaţi în câmpul muncii vor putea beneficia de un concediu paternal de 14 zile la naşterea copilului. Amendamentul la legea cu privire la egali­tatea de şanse a fost votat de 86 din 87 de deputați, lucru rar întâlnit în practica noas­tră legislativă. Concediul paternal se va acorda în primele 56 de zile de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise a salari­atului, cu anexarea certificatului de naștere a copilului.

De asemenea, legea prevede că, pe pe­rioada concediului paternal, salariatul va beneficia de o îndemnizație paternală care nu va fi mai mică decât cuantumul salariului mediu cuvenit pe perioada respectivă și care va fi achitată din fondul de asigu­rări sociale. Cazurile în care angajatorul va încerca să dezavantajeze angajații care iau concediu paternal se vor considera cazuri de discriminare și vor fi pedepsite.

Făcând un mini-sondaj în rân­durile bărbaților cu copii, cei mai mulți ne-au spus că după nașterea copilului și-au luat concediu ne­plătit sau concediu medical pen­tru a fi alături de familie în prima perioadă de viață a bebelușului. Și într-un caz și în altul, însă, relațiile angajat-angajator determină la re­curgerea unor tertipuri și, până la urmă, oricum are de suferit cine­va: fie familia, că pierde niște bani din cauza concediului neplătit, fie statul, că e nevoit să plătească un concediu medical fals.

„Da, confirm. Concediul pater­nal e o idee bună și foarte bineve­nită pentru tinerii tătici, îndeosebi pentru cei care doresc să se im­plice în educația copilului”, a de­clarat Tudor Ceban, alias „tăticul modern”, care și-a deschis un blog pentru tătici.

Și alți tătici au salutat aceas­tă lege, doar că susțin că 14 zile e prea puțin pentru a fi cu adevărat de folos. „Când copilul era mic, aveam posibilitatea să lucrez de acasă. Această experiență m-a apropiat foarte mult de copil. În același timp, mi-am dat seama cât îi e de greu unei femei”, ne-a spus Sergiu Mustață, soț, tată și progra­mator de meserie. Sergiu conside­ră că obligațiile în familie trebuie împărțite în mod egal și că este ne­voie de o susținere mai puternică din partea statului.

Psihologii susțin că tații au un impact colosal asupra copiilor în dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea emoțională și bunăstarea psiho­logică. „Este importantă interac-țiunea taților cu copiii. Această interacțiune aduce multe beneficii copiilor în procesul lor de formare ca oameni și îi pregătește de viața adultă”, ne-a explicat psihologul Vitalie Popescu.

 

Mulți părinți își doresc concediu paternal

Modificarea legislației nu a apă­rut pe loc gol. Mulți părinți din Republica Moldova își doresc intro­ducerea concediului paternal. Po­trivit datelor unui studiu realizat de CBS-AXA la comanda Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, 34% dintre bărbații chestionați și 33% dintre femei sunt total de acord pentru introducerea conce­diului paternal. „Atunci când se naște un bebeluș, nevoie de grijă și dragoste are nu doar el, dar și mama. Vă dați seama, dacă nu se implică tații, tânăra mămică nu are pe nimeni alături, mai ales dacă a avut o naștere grea. Nașterea ori­cum are consecințe grele, uneori chiar grave, și femeia are nevoie de o perioadă de reabilitare. Ea are nevoie de grijă, de suport și încă își asumă responsabilitatea și grijile față de copil, pe deasupra”, a ex­plicat necesitatea acestei legi Alina Andronache, vicepreședinta Plat­formei pentru Egalitate de Gen. Specialista susține că atunci când în creșterea și educația copilului se implică ambii părinți dispare divi­zarea prin rolurile de gen, ceea ce îmbunătățește relațiile de cuplu și atmosfera din familie.

 

Concediul paternal în țările europene

Majoritatea țărilor europene au introdus deja concediul paternal, durata medie a acestuia în diverse țări este de 12,5 zile. Potrivit stu­diului prezentat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în majoritatea țărilor, remunerarea taților care beneficiază de conce­diu paternal se face din Fondul de asigurări sociale. Însă în unele țări, precum Danemarca, Marea Britanie, Estonia, concediul este achitat de către angajator. Există și țări care au introdus concediul paternal, însă acesta nu este plătit – Austria, Germania, România. În Portugalia tații au un concediu pa­ternal obligatoriu de o săptămână, în Suedia aceștia sunt încurajați să-și ia un concediu paternal de cel puțin două luni. Unele state alocă și un alt concediu de îngrijire pe care cuplul poate să-l împartă după bunul său plac.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand