7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Consiliul interramural teritorial Şoldăneşti și-a ales un nou lider

Loading
Без рубрики Consiliul interramural teritorial Şoldăneşti și-a ales un nou lider
Consiliul interramural teritorial Şoldăneşti și-a ales un nou lider
seminar-soldanaesti

Foto: sindicate.md

 

Recent, sala de conferin­ţe a Consiliului raional Şol­dăneşti a fost gazdă pentru activul sindical din cadrul Consiliului interramural te­ritorial al sindicatelor din această unitate teritorial-administrativă. Sindicaliştii care reprezintă centrele sin­dicale naţional–ramurale în teritoriu au participat la se­minarul organizat de Confe­deraţia Naţională a Sindica­telor din Moldova în comun cu Consiliului interramural teritorial Şoldăneşti.

 

La deschiderea seminarului, Pe­tru Gherman, reprezentantul Departamentului organizare, educa­ţie şi informare al CNSM, a menţi­onat că scopul seminarului este de a informa membrii CITS şi activul sindical despre acţiunile întreprin­se de CNSM în vederea protejării drepturilor salariaţilor în procesul de modificare continuă a Codului muncii.

Activităţile în cadrul seminaru­lui au demarat cu o prezentare a şefului Departamentului juridic al CNSM, Ion Preguza, care a adus la cunoştinţa celor prezenţi amenda­mentele la Codul muncii, aprobate prin Legea nr. 205 din 20.11.2015 şi Legea nr. 52 din 01.04.2016, precum şi unele iniţiative de mo­dificare în continuare a Codului muncii.

Ion Preguza a vorbit celor pre­zenţi despre mecanismele juridice privind realizarea drepturilor sin­dicale şi de muncă ale salariaţilor, respectarea şi aplicarea in practică a legislaţiei muncii, precum şi des­pre aspectele juridice ale contrac­telor şi convenţiilor colective de muncă, rolul şi acţiunile sindicate­lor în asigurarea respectării lor.

La seminar a participat şi Svetlana Rotundu, preşedinta ra­ionului Şoldăneşti, care a subliniat rolul important pe care îl au consi­liile interramurale în vederea pro­tecţiei drepturilor şi a intereselor social-economice ale membrilor de sindicat. Dânsa a relevat că numai o colaborare reală în cadrul parte­neriatului social poate conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de mun­că şi de trai ale salariaţilor.

Pe parcursul seminarului, membrii Consiliului interramural, ac­tiviştii sindicali, prezenţi la eveni­ment, au făcut un  schimb de opi­nii, au adresat mai multe întrebări şi au lansat propuneri în vederea perfectării Codul muncii în scopul eficientizării protecţiei juridice a membrilor de sindicat.

La finele seminarului, a avut loc şedinţa Consiliului interramu­ral teritorial Şoldăneşti. În cadrul acesteia, Vilena Bodiu, preşedinta Consiliului raional al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a fost aleasă în funcția de preşedinte al Consiliului interramural terito­rial al sindicatelor din raionul Şol­dăneşti, iar Ala Mîţu, preşedinta comitetului sindical al Centrului de Poştă Şoldăneşti – în funcţia de  vicepreşedinte al consiliului.

 

Departamentul organizare, educaţie şi informare al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand