4 martie 2024
Chisinau
Social

Savanți, politicieni și oameni simpli au stabilit între ei o „chimie” rar întâlnită

Loading
Social Savanți, politicieni și oameni simpli au stabilit între ei o „chimie” rar întâlnită
Savanți, politicieni și oameni simpli au stabilit între ei o „chimie” rar întâlnită
ziua-ASM

Foto: asm.md

 

Recent, locurile pitorești de la Complexul Etno-Cultural „Vatra” forfoteau de lume multă și bună. S-a serbat Ziua Academi­ei de Științe a Moldovei. Și-au dat întâlnire aici cercetători științifici, oameni politici, deputați, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, ai uniunilor de creație, oameni simpli, curioși să vadă ce zeamă de pește mai e și știința pusă în practică. Chit că prilejul a fost unul deosebit: 70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei.

 

Precum se obișnuiește în astfel de cazuri, „conducerea de vârf” a onorat cu prezența cinstita adunare. Președintele Nicolae Ti­mofti a ținut un discurs, în care a apreciat rolul științei și al progresului științific, în contextul în care interesul pentru tehnologie și inovare corespunde tendințelor moderne.

„Știința stimulează primenirea continuă a vieții sociale. Dincolo de descoperirile fun­damentale, care stau la baza elaborării noilor tehnologii, știința asigură utilități, facilități și confort cotidian tuturor actorilor sociali. Astfel, avem convingerea că un stat modern nu-și poate permite să facă abstracție de existența acestui domeniu și rolul pe care acesta îl deține în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi”, a subliniat Nicolae Timofti.

Din partea Parlamentului, a rostit un cuvânt de salut vicespeakerul Liliana Pali­hovici. Dânsa a exprimat recunoștință celor care, prin jertfire de sine, au făcut cunoscu­tă Republica Moldova la nivel internațional prin marele lor realizări în domeniul chimi­ei, fizicii, matematicii, geneticii, medicinei, țara noastră mândrindu-se cu nume sonore de savanți care au contribuit la dezvoltarea științei mondiale.

„Timp de 25 de ani, Parlamentul Republi­cii Moldova a făcut tot posibilul în susținerea cercetării, științei și inovației. Poate nu este suficientă contribuția pe care o acordă sta­tul, ne vom strădui să fie în creștere, dar în­curajez și doresc încă o dată ca ideile Dum­neavoastră să fie în permanentă dezvoltare, iar cercetarea, proiectele interesante de cer­cetare să nu se limiteze la hotarele RM, ci să fie extinse prin proiecte europene care ar aduce mai mult beneficiu întregii societăți”, a subliniat Liliana Palihovici.

Președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, a adresat un mesaj de felicitare tuturor oa­menilor de știință, care și-au făcut o carieră și un destin în domeniul cercetării. „Ne-am dorit ca acest eveniment să fie unul deose­bit, ca această manifestare să fie un prilej de demonstrare și de promovare a rezultatelor noastre științifice, ca această sărbătoare să o trăim împreună cu toți cercetătorii, cu acei cetățeni ai țării care sunt alături de noi. Suntem toți azi, aici, pentru a apropia labo­ratorul de cetățean, pentru a crea o punte de legătură dintre cercetare și problemele societății. Vă felicit pe toți cu ocazia acestor frumoase aniversări, ziua în care sărbătorim știința, cercetarea, dar și cunoașterea”, a menționat Gheorghe Duca.

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la constituirea primelor instituții de cerceta­re, acad. Victor Spinei (născut la Lozova, județul Lăpușna), a 

transmis un mesaj de felicitare și urări pentru un viitor prosper și destin integrat în viața științifică și cultura­lă, din partea președintelui Academiei Ro­mâne, Ionel Valentin Vlad.

Președintele Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, acad. Boris Paton, a transmis un mesaj de felicitare prin inter­mediul consilierului Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, Pavel Rohovei.

În cadrul evenimentului, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, le-a acordat președintelui Nicolae Timofti și vicespea­kerului Parlamentului Liliana Palihovici Medalia aniversară „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare”.

De asemenea, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor „Savantul Anului” și „Tânărul Savant al Anului”, a premiilor Aca­demiei de Științe pentru cele mai remarca­bile realizări și a premiilor „Pârghia lui Ar­himede” pentru jurnaliștii care au promovat pe parcursul anului rezultatele cercetători­lor moldoveni.

Premiul „Savantul Anului” a fost înmâ­nat acad. Mitrofan Ciobanu și dr. Sergiu Mustață, iar Premiul „Tânărul Savant” a re­venit  lui Victor Popescu.

Premiile Academiei de Științe au fost acordate după cum urmează: Premiul „Gri­gore Vieru” – Alexandru Burlacu; Premiul „Boris Melnic” – Institutul de Zoologie, Gradina Botanica, Întreprinderea Poligrafi­că Știința; Premiul „Dumitru Ghițu” – acad. Ion Tighineanu; Premiul special MAIB pen­tru tânărul cercetător – Ianoș Corețchi; Premiul „Paul Bran” – Rodica Perciune; Premiul „Ilie Untilă” – Ștefan Manic; Pre­miul „Constantin Țâbărnă” – Ion Mereuță.

De asemenea, președintele AȘM a în­mânat însemnele de Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei unor personalități notorii ale științei mondiale: acad. Asaf Hajiev, Academia Națională de Științe din Azerbaidjan; prof. dr. Ion Doga­ru, membru corespondent al Academiei Ro­mâne; prof. Jiuping Xu, directorul Institu­tului de Procesare a Informației, China.

Printre evenimentele care au trezit inte­res pentru public au fost cele cu președintele Nicolae Timofti și președintele AȘM, Gheor­ghe Duca, mestecând o mămăligă uriașă la cazan, numai bună de omologat în Guinne­ss Book, și cele cu trei șefi de stat: Timof­ti, Snegur, Lucinschi (al patrulea, Voronin, dar cronologic al treilea, a strălucit prin absență), îmbrăcați cu șorț, făceau de zor plăcinte.

Pe parcursul întregii zile aniversare a avut loc o serie de manifestări, unde fieca­re vizitator a avut ocazia să afle cum e să fii cercetător și să descopere lumea științei prin experimente interactive, concursuri și expoziții, lupte medievale și sportive, degus­tări și prezentări de produse gastronomice. Au fost vernisate colecțiile moldave care au ajuns în Cartea Guinness, expoziții de in­ventică și fotografice din istoria cercetării. Tinerii savanți au concurat în cadrul con­cursului interactiv Science Slam, unde au convins publicul, într-o manieră originală, despre importanța descoperirilor lor.

Lumea a trecut pe la standurile institu-țiilor din capitală. Petru Craveț, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență, lămu-rea ca un specialist cum se acordă primul ajutor. Ne-a invitat și pe noi la spital, dar ca prieteni și colegi, nu ca pacienți. Câțiva copii nu-și dădeau rând la un microscop, unde puteau cerceta celule benigne dintr-un țesut și celule maligne din alt țesut. La un alt stand, vizitatorii gustau cireșe obținute de către savanții noștri prin încrucișarea dife­ritelor soiuri …

Pe scena Complexului „Vatra” au evolu­at mai multe formații etnofolclorice, artiști, printre care Orchestra Prezidențială, an­samblul Brio Sonores, formația etnofolclo­rică „Ștefan Vodă”, corul ASEM etc., care au întreținut pe parcursul zilei atmosfera de sărbătoare. Evenimentul a culminat cu un concert de zile mari, susținut de Chișinău Youth Orchestra și Alex Calancea Band.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand