11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Partenerii sociali au analizat practici europene

Loading
Social Partenerii sociali au analizat practici europene
Partenerii sociali au analizat practici europene
parteneri-sociali

Foto: sindicate.md

 

Recent, la Chișinău, a fost organizat atelierul cu gene­ricul „Dialog și parteneriate participative cu privire la educația și formarea profesională în Moldova”, unde au fost analizate problemele din învățământul pro­fesional național, în special, din sectorul agrar, și cum acestea pot fi soluționate.

 

La lucrările atelierului au parti­cipat reprezentanți ai Guvernului, Delegației Uniunii Europene, sin­dicatelor din agricultură, patrona­te și de la mai multe școli profesi­onale.

Obiectivul atelierului a fost de a identifica cele mai eficiente practici europene în domeniul educației profesionale, care ulterior să fie preluate de comitetele sectoriale din diverse ramuri pentru a fi im­plementate în cadrul întreprinde­rilor autohtone.

Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova, a menționat că în prezent pregătirea cadrelor profesionale nu corespunde întru totul cerințelor pieței muncii, iar deficiențele existente pot fi reme­diate prin formarea profesională continuă.

Leonard Palii, președintele Co­mitetului Sectorial din Agricultură şi Industria Alimentară, a sublini­at că acest atelier este extrem de util pentru membrii comitetelor sectoriale în scopul facilitării pro­cesului de aplicare a reformelor în învățământul profesional.

Reprezentanții Delegației Uni­unii Europene au menționat că progresele înregistrate în Republi­ca Moldova la capitolul dezvoltare umană sunt semnificative, însă este necesar de a implementa po­litici moderne, inspirate din prac­tica europeană, care să dezvolte sistemul educației și formării pro­fesionale.

Atelierul a fost organizat în ca­drul unui proiect al Fundației Eu­ropene pentru Instruire, care este o agenție specializată a Uniunii Europene, ce urmărește să facilite­ze dezvoltarea capitalului uman în țările aflate în curs de tranziție.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand