8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicate ale poliţiştilor din 14 state, reunite la Chişinău

Loading
Без рубрики Sindicate ale poliţiştilor din 14 state, reunite la Chişinău
Sindicate ale poliţiştilor din 14 state, reunite la Chişinău

reuniune-politisti

 

Reprezentanţi ai sindicate­lor poliţiştilor din 14 state s-au reunit, recent, la Chişi­nău, în cadrul unei confe­rinţe internaţionale, orga­nizate de Uniunea Sindicală Europeană a Poliţiştilor, cu genericul „Asigurarea şi respectarea drepturilor social-economice ale poliţiştilor în era schimbărilor radicale”.

 

Conferința a fost organizată în contextul creşterii migraţiei, inten­sificării criminalităţii şi a teroris­mului internaţional. La eveniment au participat sindicate de ramură din Olanda, Polonia, Ucraina, Bul­garia, Letonia, Lituania, Bosnia şi Herţegovina, Germania, Austria, Serbia, Spania, România şi Repu­blica Moldova.

Prezent la eveniment, Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, a menţionat că experienţa ţărilor participante va ajuta la efectuarea unor reforme în ţara noastră în ceea ce priveşte activi­tatea poliţiei. Preşedintele CNSM a amintit că Sindicatul „Demnitate” din Republica Moldova face parte din Uniunea Sindicală Europeană a Poliţiştilor din anul 2011. „Apre­ciez înalt activitatea Sindicatului „Demnitate”, care a fost constituit acum şase ani. Respectarea dreptu­rilor poliţiştilor arată în ce măsură în ţară este dezvoltată democraţia. Contractul colectiv de muncă la ni­vel de ramură prevede un concediu suplimentar de şapte zile pentru poliţiştii care activează în condiţii psihoemoţionale sporite”.

Mihail Laşcu, preşedintele Sin­dicatului „Demnitate”, a subliniat că poliţiştii din Republica Moldova activează în condiţii de risc profe­sional sporit. „De la Vladivostok şi până la Chişinău şi de la Lisabona până la Chişinău, trecerea frontie­relor este liberă. Poliţiştii trebuie protejaţi de către stat. Prin dia­log social, s-a reuşit reformarea poliţiei. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a atras fonduri europene pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale poliţişti­lor. În anul 2016, s-a obţinut majo­rarea bugetului MAI”, a menţionat Laşcu.

La rândul său, Alexandru Jiz­dan, ministrul Afacerilor Interne, a spus că 

„îmbunătăţirea vieţii poliţiştilor poate avea loc inclusiv prin modificarea legislaţiei, prin eradicarea corupţiei. Urmează să creştem gradul de încredere al ce­tăţenilor în poliţie”.

Angela Otean, secretar gene­ral al Sindicatului „Demnitate”, a menţionat că manifestarea proce­selor cu impact devastator fac ca poliţiştii să fie mereu la datorie. „Ei sunt parte componentă a soci­etăţii, criza economică a influenţat salarizarea angajaţilor din poliţie. Guvernul trebuie să identifice re­surse financiare pentru majora­rea salariilor poliţiştilor. Cerem ca retribuţiile lunare ale acestor angajaţi să fie majorate cu cel pu­ţin 30 la sută”, a subliniat Angela Otean.

Totodată, sursa citată a cerut ca poliţiştii să fie asiguraţi cu tiche­te de masă. „Un poliţist nu poate mânca din caserola de acasă, iar salariul nu-i permite să ia masa la restaurant. Mamele–poliţiste sunt tratate ca persoane neasigurate, iar aceasta nu este corect”.

Gerrit van de Kamp, preşedin­tele Uniunii Sindicale a Poliţiştilor Europeni, a spus că poliţiştii nu au echipament suficient, iar aceasta pune în pericol sănătatea lor fizi­că.

„Ofiţerii de poliţie nu sunt pre­gătiţi să facă faţă violenţei la hota­re, nu se fac instruiri în acest sens. Din păcate, unii poliţişti sunt traşi la răspundere pentru faptul că au ucis terorişti. Un coleg de-al meu a trebuit să achite o amendă us­turătoare pentru că a omorât un terorist”, a constatat Gerrit van de Kamp.

În cadrul conferinţei, au fost prezentate standarde europene de echipare a poliţiştilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand