7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Slujbe atractive şi protecţie pe piaţa muncii, propuse tinerilor

Loading
Без рубрики Slujbe atractive şi protecţie pe piaţa muncii, propuse tinerilor
Slujbe atractive şi protecţie pe piaţa muncii, propuse tinerilor

forul-meseriilor

 

Peste 1000 de posturi vacante, aproximativ 180 de specialităţi în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional, dar şi protecţie soci­al-economică pe piaţa muncii, au fost oferite în cadrul ediţiei din acest an a Forului meseriilor şi profesiilor şi a Târgului locurilor de muncă pentru tineri. Confede­raţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a fost partener în organi­zarea şi desfăşurarea acestui eve­niment.

 

Sindicatele sunt alături de tineri, care constituie viitorul ţării şi reprezintă forţa pe care trebuie să se mizeze, a apreciat Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, în des­chiderea forului respectiv. În acelaşi timp, tinerii dintotdeauna caută posibilităţi mai bune, pe potriva nevoilor lor, dar pentru ca acestea să fie realizate, este necesar ca ei să fie orientaţi corect de către cei cu mai multă experienţă.

De aceea, în situaţia actuală, reprezentan­ţii sindicatelor le oferă tinerilor sprijin legat de respectarea legislaţiei muncii, a drepturi­lor sociale şi economice, de retribuţie, secu­ritate şi sănătate, dar şi alte probleme cu care se confruntă aceştia în momentul intrării pe piaţa muncii. Nu în ultimul rând, sindicatele le propun tinerilor modele ale contractelor individuale de muncă ce urmează a fi înche­iate cu angajatorul, cu prevederile principa­le pe care acestea trebuie să le includă.

 

Riscuri la angajare

 

Dacă tinerii nu sunt suficient de informaţi, există riscul ca, atunci când merg să discute cu angajatorii, ei să-şi piardă din start încre­derea în posibilitatea de a-şi construi relaţii echitabile pe piaţa muncii. Astfel, forurile şi târgurile de acest fel constituie o platformă de dialog îndreptat spre susţinerea acestei pături sociale, ai cărei reprezentanţi com­pletează în majoritate rândurile şomerilor, pentru ca tinerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă să-şi poată găsi viitorul, a menţio­nat Petru Chiriac.

Acest for şi târgul locurilor de muncă re­prezintă o platformă, pe de o parte, pentru agenţii economici care au nevoie să-şi recru­teze profesionişti, iar pe de alta – o perspec­tivă pentru tineri în ceea ce priveşte găsirea unui loc de muncă, a menţionat în context Viorica Dumbrăveanu, viceministră a Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Elementul de bază al acestui eveniment îl reprezintă 

contactul direct între tineri şi reprezentanţii întreprinderilor, cu posibi­litatea negocierii condiţiilor de muncă şi a informării privind oportunităţile de anga-jare.

În calitate de partener au participat şi re­prezentanţii CNSM, care au venit cu infor­maţii privind dreptul la muncă şi la protec­ţie socială al persoanelor aflate în căutarea unui loc de lucru. La for au fost prezenţi şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguver­namentale, care desfăşoară acţiuni de for­mare şi orientare profesională a tinerilor, a specificat Viorica Dumbrăveanu.

La rândul său, Elena Cernei, viceministră a Educaţiei, a remarcat că acest for este or­ganizat în preajma perioadei de absolvire şi admitere şi în acest fel reuşeşte să răspundă necesităţilor absolvenţilor, elevilor şi anga­jaţilor în acelaşi timp.

Una dintre priorităţile Ministerului Edu­caţiei este de a pregăti specialişti care după absolvire să-şi găsească un loc de muncă şi să dispună de o perspectivă de carieră. În acest scop, instituţiile de învăţământ profe­sional tehnic dispun de o ofertă educaţiona­lă ce reprezintă o alegere de calitate pentru viitor.

 

Proces de modernizare

 

Aceste instituţii propun în prezent studi­erea a peste 100 de profesii şi 80 de specia­lităţi. Cele mai solicitate dintre acestea sunt meseriile de bucătar, mecanic auto şi tencu­itor.

În acelaşi timp, învăţământul profesional tehnic din ţara noastră se află într-un  pro­ces de modernizare cu sprijinul Uniunii Eu­ropene. Obiectivul principal al acestuia este asigurarea unor condiţii moderne de studii pentru viitorii meseriaşi.

Totodată, se află în plin proces de revizui­re şi elaborare o nouă curriculă pentru învă­ţământul profesional tehnic, care va permite uniformizarea conţinutului studiilor. Astfel, începând cu noul an de învăţământ, elevii din şcolile profesionale şi colegii vor studia după o curriculă modernizată şi adaptată la cerinţele angajatorilor. De asemenea, vor fi introduse noi cursuri de antreprenoriat, limbi străine şi tehnologii informaţionale.

Şomajul în rândul tinerilor este în prezent o problemă mai mult decât complicată, a de­clarat, în cadrul aceluiaşi eveniment, Victor Zubcu, ministrul Tineretului şi Sportului. De aceea, factorii de răspundere îşi propun să mărească până la 35 la sută sau aproape de două ori cota actuală de angajare în câm­pul muncii a tinerilor cu vârsta de 15-29 de ani.

Piaţa muncii este în permanentă mişcare şi este necesar ca autorităţile publice să răs­pundă la toate provocările existente pe acest segment. În opinia lui Victor Zubcu, accen­tele trebuie puse, în special, pe programele de stagii, ai căror beneficiari să fie 50 la sută tineri.

Competitivitatea reprezintă calitatea spre care trebuie să tindă toţi actorii implicaţi, iar gradul în care este atinsă aceasta este extrem de vizibil atunci când tinerii intră pe piaţa muncii, a concluzionat Victor Zubcu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand