3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Se va îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor de până la trei ani

Loading
Без рубрики Se va îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor de până la trei ani
Se va îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor de până la trei ani
copii

Foto: graiulsalajului.ro

 

Reconcilierea vieții de fa­milie cu cea profesională, reformarea concediului de îngrijire a copilului, a conce­diului parental, extinderea serviciilor de creșă – aces­tea, dar și alte subiecte au fost discutate zilele acestea în cadrul Forului de Politici Publice cu genericul: „Cum asigurăm o piață a mun­cii prietenoasă mamelor și taților?”.

 

Evenimentul a  avut drept scop identificarea unor propuneri de îmbunătățire a cadrului legisla­tiv, care să permită concilierea activității profesionale cu viața fa­milială. La dezbateri au participat deputați, reprezentanți ai minis­terelor de profil, ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova și patronatelor, ai societății civile și ai partenerilor de dezvol­tare.

Ministerul Educației elaborează un set de acte normative pentru a îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor cu vârsta de până la trei ani, care urmează a fi pregătit până în noiembrie 2016.

Ministerul Educației are elabo­rate standarde de învățare și dez­voltare a copilului de la naștere până la vârsta de șapte ani. A fost revizuit Regulamentul instituțiilor de educație timpurie, precum și curriculumul educației timpurii, inclusiv pentru vârsta de până la trei ani. Recent, a fost defini­tivată Strategia de dezvoltare a abilităților și competențelor pa­rentale pe anii 2016-2022. A fost susținută inițiativa ca pentru co­piii de trei ani să fie create servi­cii educaționale finanțate de la bugetul de stat, dar care să asigure în același timp servicii de calitate pentru toți copiii (spații prietenoa­se, dotări corespunzătoare vârstei și nivelului de dezvoltare al copii­lor, personal calificat și motivat să lucreze la standardele solicitate, părinți cu abilități parentale dez­voltate), pentru care sunt necesare investiții substanțiale.

Totodată, s-a menționat că sunt necesare investiții substanțiale pentru renovarea spațiilor și cre­area infrastructurii adecvate (apă curentă, apă caldă, canalizare, te­renuri de joacă și sport); dotarea instituțiilor de educație timpurie cu mobilier adecvat pentru copii,  jucării, cărți, materiale didactice, mijloace tehnice, atribute de joc și sport conform standardelor mi­nime necesare; dezvoltarea in­frastructurii acestor instituții și a serviciilor specializate incluzive pentru copiii cu dizabilități (inclu­siv adaptarea mediului fizic, crea­rea serviciilor psihologic, logope­dic, kinetoterapeutic, angajarea specialiștilor) – modele pilotate. Partenerii de dezvoltare, ai sindi­catelor și patronatelor, precum și reprezentanții societății civile, au salutat propunerile autorităților, exprimând-și disponibilitatea de a contribui la îmbunătățirea situației în domeniul îngrijirii copiilor cu vârsta de până la trei ani, astfel în­cât fiecare copil să beneficieze de servicii educaționale de calitate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand