27 februarie 2024
Chisinau
Social

Dreptul inspectorilor de muncă de a-şi exercita liber mandatul

Loading
Social Dreptul inspectorilor de muncă de a-şi exercita liber mandatul
Dreptul inspectorilor de muncă de a-şi exercita liber mandatul
inspectia-muncii

Foto: capital.ro

 

O informaţie suplimentară la reclamaţia depusă anteri­or în legătură cu nerespec­tarea de către Guvernul de la Chişinău a prevederilor Convenţiei privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ va fi prezentată Organizaţi­ei Internaţionale a Muncii din partea reprezentanţilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. O hotărâre în această privinţă a fost aprobată la cea mai re­centă şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM.

 

Prevederile convenţiei respecti­ve a OIM, legate de dreptul inspec­torilor muncii de a pătrunde liber, fără înştiinţare prealabilă, la orice oră de zi sau noapte, la întreprin­deri, nu au fost implementate, deşi factorii de răspundere guverna­mentali au întreprins unele măsuri în această direcţie, se arată în in­formaţia suplimentară.

Astfel, prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin care este interzisă efectuarea de controale inopinate în lipsa unor informaţii şi probe privind existenţa încălcă­rilor, rămân a fi un impediment în activitatea inspectorilor de muncă. Un alt obstacol în activitatea an­gajaţilor Inspectoratului de Stat al Muncii îl constituie, în prezent, Legea privind moratoriul asupra controlului de stat. Propunerea sindicatelor de excludere a aces­tei instituţii de sub incidenţa legii respective, înaintată la etapa de elaborare a documentului, a fost respinsă.

În consecinţă, sindicaliştii mol­doveni le propun reprezentanţilor Biroului Internaţional al Muncii să solicite Guvernului de la Chişinău să urgenteze procesul de asigurare a implementării eficiente a preve­derilor Convenţiei privind inspec­ţia muncii în industrie şi comerţ.

În informaţia suplimentară se mai propune ca experţii OIM să se pronunțe pe marginea prevederi­lor Legii privind moratoriul asupra controlului de stat în ceea ce pri­veşte respectarea normelor de pro­tecţie a muncii şi sanitare. Se are în vedere dacă acţiunea acestei legi poate fi aplicată asupra Inspecto­ratului de Stat al Muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand