7 decembrie 2023
Chisinau
Social

A fost lansat un proiect de pilotare a unui prim sistem de formare profesională continuă

Loading
Social A fost lansat un proiect de pilotare a unui prim sistem de formare profesională continuă
A fost lansat un proiect de pilotare a unui prim sistem de formare profesională continuă
formare-profesionala

Foto: sindicate.md

 

Un proiect de pilotare a unui sistem de formare profesio­nală continuă va demara, în timpul apropiat, la SA „Fran­zeluţa” din capitală. Concep­tul acestui proiect a fost dis­cutat, recent, în cadrul unui seminar desfăşurat de Fe­deraţia „Agroindsind” în in­cinta Institutului Muncii din capitală.

 

În prezent, sistemele de for­mare profesională continuă sunt extrem de necesare pentru dezvol­tarea economiei naţionale, dar ele nu prea există, a apreciat Leonard Palii, vicepreşedinte al Federaţiei „Agroindsind”.

În scopul implementării proiec­tului sus-menţionat, la etapa ini­ţială, în cadrul SA „Franzeluţa” va fi elaborată o politică în domeniul dezvoltării resurselor umane. Con­comitent, va fi desfăşurată o cam­panie de informare a lucrătorilor de la această unitate despre avan­tajele oferite de participarea lor la programe de formare profesională continuă.

Totodată, va fi efectuat un studiu privind necesităţile întreprinderii în această privinţă, iar ulterior, în funcţie de temele şi tipurile de in­struiri necesare, vor fi elaborate programe de formare profesională continuă.

La rândul lor, membrii Comi­tetului sectorial pentru formare profesională în ramura agriculturii şi industriei alimentare vor desfă­şura o campanie de sensibilizare a opiniei publice privind cererea de instruiri existentă pe acest seg­ment de piaţă. Scopul acestei cam­panii va fi identificarea celor mai buni furnizori de servicii de instru­ire.

Proiecte similare vor fi realizate la mai multe întreprinderi atât din panificaţie, cât şi din alte branşe, a mai precizat Leonard Palii.

Seminarul în cauză a fost orga­nizat în conlucrare cu reprezentan­ţii Centrului de Dezvoltare a Par­teneriatului Strategic în domeniul VET – educaţiei şi formării profe­sionale, structură creată de curând în cadrul Institutului Muncii din Chişinău.

La seminar au participat lideri sindicali şi manageri de personal de la întreprinderile de panificaţie, precum şi reprezentanţi ai Federa­ţiei „Agroindsind”, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova, Ministerului Educaţiei, Mi­nisterului Muncii, Protecţiei Soci­ale şi Familiei etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand