7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Taberele de vară ale sindicatelor, cel mai bine pregătite în acest an

Loading
Без рубрики Taberele de vară ale sindicatelor, cel mai bine pregătite în acest an

tabere-de-vara

 

Aproximativ 6300 de elevi urmează să se odihnească, în sezonul estival din 2016, în cele 10 tabere şcolare a că­ror oferte au fost acceptate pentru finanaţare din surse­le bugetului de stat în cadrul licitaţiei organizate în acest scop de Agenţia Achiziţii Pu­blice.

 

Printre cele 10 entităţi se numă­ră şi trei tabere ale Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova care au participat la licitaţie – „Camping” şi „Perlele Nistrului” de la Vadul lui Vodă şi „Dumbrava Albă” de la Bălţi, a precizat pentru „Vocea poporului” Tatiana Oloi, şefa Departamentului finanţe, con­tabilitate şi asigurări sociale din ca­drul CNSM.

Preţul unui bilet de odihnă pen­tru 10 zile la tabărele şcolare va fi în acest an de peste 1400 de lei. Părin­ţii vor beneficia însă gratuit de bile­tele de odihnă finanţate din sursele alocate de la bugetul de stat.

Astfel, în sezonul estival 2016, în taberele CNSM, din contul alocaţi­ilor bugetare, se vor odihni aproxi­mativ 3000 de copiii. Suplimentar la acestea, sindicatele de ramu­ră vor mai procura bilete pentru odihna de vară a copiilor salariaţi­lor-membri, cu achitarea a până la 20 la sută din preţ.

Odihna în taberele şcolare ur­mează să demareze pe 13-14 iunie, în caz că reprezentanţii Agenţiei Achiziţii Publice vor reuşi să finali­zeze în termenul preconizat proce­sul de examinare a documentelor. Aceasta ar fi putut începe însă cu 10 zile sau cu un schimb mai înainte, dacă Hotărârea Guvernului cu pri­vire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezo­nul estival 2016 ar fi fost aprobată mai devreme.

Tatiana Oloi a mai remarcat că din cele 10 tabere de vară sus-men­ţionate, cele trei ale CNSM au dat dovadă de cel mai înalt nivel de pregătire pentru sezonul estival din acest an.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au constatat în cadrul ce­lei mai recente şedinţe a acestui for că 

hotărârea în cauză a fost aproba­tă pe 18 mai, în regim de urgenţă, la insistenţa reprezentanţilor sindi­catelor.

Potrivit documentului respectiv, Guvernul recomandă autorităţilor publice locale să acorde gratuit 25 la sută din totalul de bilete elevilor care au obţinut performanţe la stu­dii sau sunt învingători la olimpia­dele şcolare şi extraşcolare, precum şi copiilor din familiile defavorizate şi beneficiare de prestaţii sociale. Restul biletelor urmează să fie co­mercializate la un preţ de 20 la sută din costul total.

În acelaşi timp, Casa Naţiona­lă de Asigurări Sociale urmează să achiziţioneze şi să distribuie, în limita bugetului disponibil, foi de odihnă pentru copii şi adolescenți. Conform estimărilor, costul unei zile de odihnă pentru un copil va varia între 120 şi 183 de lei.

Actul aprobat mai prevede că Ministerul Educaţiei va suporta cheltuielile pentru participarea a 100 de elevi din România la tabe­rele de vară din Republica Moldova şi pentru 45 de copii care vor mer­ge la tabăra de vară a Francofoniei. De asemenea, vor fi organizate rute turistice pentru vizitarea de către aceștia a obiectivelor şi localităților turistice. În acelaşi timp, vor fi achiziţionate bilete pentru elevii din instituţiile de învăţământ din partea de est a ţării noastre şi ora­şul Bender.

Monitorizarea aspectelor lega­te de aprovizionarea taberelor de odihnă cu echipamente medicale şi preparate farmaceutice, precum şi supravegherea sanitaro-epidemio­logică va fi asigurată de Ministerul Sănătăţii, iar ordinea şi securitatea publică – de Ministerul Afacerilor Interne. Conform documentului, lucrările de pregătire şi dotare cu utilaj al taberelor de odihnă şi în­tremare a sănătăţii copiilor şi ado­lescenţilor, inclusiv a celor cu sejur de zi, urmau să fie finalizate până pe 23 mai, iar conformitatea aces­tora cu condiţiile minime admisibi­le este verificată de reprezentanţii administraţiei publice locale de cir­cumscripţie.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand