11 decembrie 2023
Chisinau
Cultura

Şcoala de Arte Cimişlia, la 50 de ani de activitate

Loading
Cultura Şcoala de Arte Cimişlia, la 50 de ani de activitate
Şcoala de Arte Cimişlia, la 50 de ani de activitate
soala-cimislia

Foto: arhivă personală

 

Era spre sfârşitul primăve­rii lui 1966, când în oraşul Cimişlia a fost deschisă o nouă instituţie educativ-culturală – Şcoala de Muzi­că, la care, în acelaşi an, au fost admişi la studii copii cu talente deosebite în do­meniul artelor.

 

În acest sfârşit de primăvară, actuala Şcoală de Arte din Cimiş­lia marchează 50 de ani de activi­tate fructuoasă în învăţământul muzical-artistic. Cu această oca­zie, în Casa de cultură din centrul raional s-a desfăşurat, recent, un amplu concert jubiliar.

Cu mesaje de salut au venit în faţa asistenţei Mihai Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, Gheorghe Răileanu, primarul oraşului Cimişlia, Aliona Strâm­beanu, specialistă principală în domeniul învăţământului artistic la Ministerul Culturii, Dumitru Munteanu, şef adjunct al Oficiu­lui teritorial Hînceşti al Cance­lariei de Stat, Ştefan Golovatâi, şeful Secţiei cultură, tineret şi sport din cadrul Consiliului Ra­ional Cimişlia. Colectivului Şcolii de Arte i s-a înmânat o Diplomă de Onoare din partea ministrului Culturii, Monica Babuc.

Rând pe rând, în faţa specta­torilor au apărut corul Şcolii de Arte, discipolii secţiilor: pian, vi­oară, chitară, canto, instrumente aerofone, instrumente populare, coregrafie.

Pe parcursul evenimentului s-a menţionat că talentele descoperi­te şi cizelate de profesorii acestei instituţii au ajuns în diferite ţări ale lumii: Canada – Sergiu Trofa­nov (vioară), Germania – Andrei Oloieri (acordeon), România – Viorica Rusu (pian), Italia – Ma­rina Ciubotaru…

Absolvenţii Şcolii de Arte Ci­mişlia activează cu succes în di­ferite colective artistice din ţara noastră. Unul dintre ei, maestrul în arte Vasile Rusu, solist al Or­chestrei „Folclor” de la Filarmo­nica Naţională „Serghei Lunche­vici”, a fost prezent la concertul jubiliar cu un recital de melodii.

Finalul manifestaţiei a fost unul deosebit. Directorul Şcolii de Arte Cimişlia, Tudor Haru­ţă, are un fecior, Petru, care este lector universitar, doctorand la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, şef al catedrei „Jazz” şi conducător al Orchestrei de jazz. Timp de o ju­mătate de oră, publicul s-a delec­tat cu o serie de piese interpretate cu multă măiestrie de către colec­tivul condus de Petru Haruţă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand