11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Concediul plătit pentru îngrijirea copilului ar putea să fie redus

Loading
Social Concediul plătit pentru îngrijirea copilului ar putea să fie redus
Concediul plătit pentru îngrijirea copilului ar putea să fie redus
concediu-ingrijirea-copilului

Foto: magazinsalajean.ro

 

Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova (CNSM) se pro­nunţă pentru micşorarea duratei concediului plătit pentru îngriji­rea copilului de la trei la doi ani. Totodată, sindicatele sunt pentru ca durata concediului neplătit pentru îngrijirea copilului să fie micşorat de la şase la cinci ani.

 

O declaraţie în acest sens a făcut, pe  23 mai, la Chişinău, Petru Chiriac, vice­preşedinte al CNSM, în cadrul unei dezba­teri publice privind perspectiva dezvoltării politicilor publice în domeniul îngrijirii co­piilor de până la trei ani și îmbunătățirea cadrului legal privind educația timpurie. La dezbatere au participat deputați, reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ai Ministerului Educației, ai sindicatelor și patronatelor, ai societății civile, ai mediului de afaceri.

„Mamele trebuie să revină la muncă, după ce copilul a împlinit o anumită vârstă, când poate să frecventeze grădiniţa”. Petru Chiriac însă a menţionat că în ţară pentru moment lipsesc creşe care ar primi copii de la vârsta de doi ani. „Nu e secret pentru ni­meni că în Chişinău nu se mai construiesc grădiniţe, iar unele dintre cele existente chiar sunt demolate. Şi nu înţeleg din ce motiv se face acest lucru, din moment ce din partea părinţilor vin o mulţime de cereri de a plasa copiii în grădiniţe?”.

Vicepreşedintele CNSM a spus că în gră­diniţe trebuie să activeze specialişti califi­caţi, iar aceştia urmează a fi remuneraţi mai bine decât în prezent. „Dacă învăţăm copilul să vorbească corect, el vorbeşte corect. Dacă îl educăm corect, el va deveni un om cu literă mare. Pentru asemenea eforturi, educatore­le şi dădacele trebuie salarizate pe potrivă”, a conchis Chiriac.

Şi Leonid Cerescu, preşedintele Confe­deraţiei Patronatului din Moldova, a spus că este pentru micşorarea concediului pen­tru îngrijirea copilului. „Mamele trebuie să revină la serviciu cât mai repede posibil”, a subliniat Leonid Cerescu.

Prezentă la discuții, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, a declarat că 

perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vâr­sta de trei ani are un impact negativ asupra reintegrării sociale și profesionale a femei­lor. „Deseori, mamele sunt nevoite să amâ­ne reîncadrarea în câmpul muncii, pentru că nu există instituții antepreșcolare pentru copii mai mici de trei ani. Iată de ce consi­derăm oportună promovarea unui serviciu specializat, sub forma unui centru de zi pen­tru îngrijirea copiilor cu vârsta de la patru luni până la trei ani. Ministerul de resort și-a propus elaborarea cadrului normativ pentru organizarea și funcționarea acestui serviciu”, a specificat ministrul.

Un astfel de centru a fost instituit deja la Bălți, iar pentru anul 2016 este planificată organizarea unui nou centru. Beneficiarii serviciului vizat sunt copii cu vârsta cuprin­să între patru luni și trei ani, care provin din familii cu venituri mici, inclusiv familii mo­noparentale, familii cu mulți copii, părinți cu dizabilități.

Ministrul Stela Grigoraș s-a referit și la proiectul de lege care va reglementa activi­tatea profesională a bonelor. Astfel, bonele vor putea presta servicii oficial și vor avea posibilitatea de a beneficia de garanțiile ofe­rite de sistemul de asigurări sociale. Adopta­rea proiectului va permite depăşirea unui şir de riscuri asociate cu activitatea bonelor.

Ministrul Educației, Corina Fusu, a anunțat că instituția pe care o conduce ela­borează un set de acte normative pentru a îmbunătăți situația în domeniul educației copiilor cu vârsta de până la trei ani, care ur­mează a fi finalizat până în noiembrie 2016.

Reprezentanții societății civile și parte­nerii de dezvoltare au discutat posibilitatea încurajării sectorului privat în deschiderea serviciilor de creșă, precum și asigurarea tuturor părinților cu indemnizație ajustată la valoarea coșului minim de consum, chiar dacă nu au activat în câmpul muncii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand