7 decembrie 2023
Chisinau
Auto

Ce trebuie să știi despre pedepsele pentru încălcarea regulilor circulației rutiere?

Loading
Auto Ce trebuie să știi despre pedepsele pentru încălcarea regulilor circulației rutiere?
pedepse-reguli-circulatie

Foto: adevarul.ro

 

De-a lungul timpului au fost realizate nume­roase sondaje privind motivele ce-i determi­nă pe oameni să încalce regulile de circulație.

 

Răspunsurile sunt aceleași: lipsa de atenție, gra­ba, lipsa de politețe. Neres­pectarea regulilor în trafic atrage după sine pedepse, aplicate cu scopul de a disci­plina și responsabiliza con­ducătorii auto. De aceea, este important să cunoașteți ce pedeapsă vă poate fi apli­cată în funcție de gravita­tea contravenției, care sunt modalitățile de evidență a lor, consecințele acumulării punctelor de penalizare, dar și modalitatea de achitare a amenzilor.

Așadar, pentru încălcarea regulilor circulației rutiere, puteți fi pedepsit cu amen­dă și puncte de penalizare, în dependență de gravitatea încălcării și dacă aceasta nu constituie o infracțiune. Punctele de penalizare re­prezintă sancțiunea cu ca­racter complementar pe lângă amenda care consti­tuie sancțiunea principală. Numărul minim de punc­te de penalizare ce poate fi aplicat este 2, iar cel maxim – 6. Dacă timp de jumătate de an acumulați 15 puncte de penalizare, agentul de circulație va transmite cauza în instanța de judecată pen­tru a fi luată decizia de pri­vare de dreptul de a conduce autovehicolul, pentru o peri­oadă de la 6 la 12 luni. În ca­zul în care nu mai acumulați alte puncte de penalizare pe parcursul a șase luni, aces­tea se vor anula de la data primirii sau după ispășirea pedepsei.

Dacă ați fost amendat pentru încălcarea regulilor de circulație, trebuie să știți că, potrivit Codului Con-travențional al Republicii Moldova, puteți achita ju­mătate din amenda stabilită, dacă o plătiți în cel mult 72 de ore din momentul stabi­lirii ei. Amenda se stabileş­te în unităţi convenţionale (1 u.c.=20 lei) și se aplică persoanelor fizice în mări­me maximă de 150 unităţi convenţionale. Neachitarea amenzii, în decursul a 30 de zile de la data stabilirii, poate fi înlocuită de către instan­ţa de judecată, cu dublarea amenzii sau alte sancțiuni prevăzute în Cod.

Totodată, este interesantă logica de aplicare a pedepse­lor în spiritul responsabiliză­rii contravenienților. Astfel, șoferii care încalcă regulile rutiere ar putea fi lipsiţi de punctele de penalizare dacă achită amenda în 72 de ore, însă nu vor mai putea bene­ficia de reducerea de 50% din valoarea totală a amenzii prevăzută de lege.

Semne de întrebare apar și la achitarea amenzilor din domeniul circulaţiei rutiere.

Acestea pot fi plătite în orice instituţie bancară din ţară, însă trebuie să știți că nu toa­te băncile sunt conectate la sistemul informaţional al Di­recţiei poliţie rutieră. De ace­ea, ar fi bine să vă informați dacă instituția bancară la care intenționați să achitați amenda are conexiune la Sistemul informațional sus-menționat. Altfel, este ne­cesar, în mod obligatoriu, să faceți dovada achitării amenzii (bonul de plată) la poliţia rutieră. Ulterior, agentul constatator, în baza bonului de plată, va efectua manual modificările necesa­re în baza de date.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand