5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Pentru munca prestată pe timp de noapte se stabilește un adaos, uneori substanțial

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Pentru munca prestată pe timp de noapte se stabilește un adaos, uneori substanțial
Sfatul economistului: Pentru munca prestată pe timp de noapte se stabilește un adaos, uneori substanțial
lucru-noaptea

Foto: hss.com

 

Cum se plătește sporul de compensare pentru munca prestată pe schimburi? Munca paznicului de 12 ore se consideră muncă pe schimburi?

Nicolae Bulgaru, Chișinău

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform prevederilor art. 101 (3) din Codul muncii, programul muncii pe schimburi, adică lu­crul în două sau trei schimburi, este aprobat de către angajator de comun acord cu reprezentanții salariaților.

Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 9.07.2004, „Tim­pul de muncă și timpul de odih­nă”, prevede că unitățile econo­mice care practică munca în mai multe schimburi (două sau trei) vor asigura angajaților plata spo­rurilor de compensare în mărime de 20 la sută din salariul tarifar pentru fiecare oră de muncă în schimbul doi și 50 la sută din sa­lariul tarifar pentru fiecare oră de muncă în schimbul trei.

De exemplu, dacă unitatea eco­nomică activează în două schim­buri, salariatul care, în decursul unei luni, din totalul orelor lucra­te, 80 de ore le-a lucrat în schim­bul doi, atunci, pentru aceste 80 de ore, compensația va constitui: salariul tarifar x 80 x 0,2.

Dacă unitatea activează în trei schimburi și salariatul a lucrat 40 de ore în schimbul doi și 30 ore în schimbul trei, compensația va constitui:

(salariul tarifar orar x 40 x 0,2) + (salariul tarifar orar x 30 x 0,5)

În unitățile unde angajații lu­crează conform unui grafic speci­al cu evidența globală a timpului de muncă, dar durata zilnică a timpului de muncă nu depășește 12 ore, această muncă nu se numește muncă pe schimburi. În cazul dat, munca prestată în­tre orele 22.00 și 6.00 se consi­deră muncă de noapte și pentru munca prestată în acest interval de timp se stabilește un adaos în mărime de cel puțin 0,5 din sala­riul tarifar (salariul funcției) pe unitate de timp stabilit salaria­tului.

Contractul colectiv de muncă poate stabili adaosuri mai mari față de aceste prevederi legale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand