8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Republica Moldova s-ar putea integra în UE doar implementând legi la standarde europene

Loading
Social Republica Moldova s-ar putea integra în UE doar implementând legi la standarde europene
Republica Moldova s-ar putea integra în UE doar implementând legi la standarde europene
parteneriat-moldova-ue

Foto: cnpm.md

 

Prima ședință a Platformei Societății Civile (PSC) Uniunea Europeană – Republica Moldova s-a desfășurat săptămâna trecută la Bruxelles, în cadrul Comitetului Economic și Social European (CESE). Cu acest prilej, s-a făcut o evaluare a situației actuale cu privire la punerea în aplicare a Acordului de Asociere UE–RM. De asemenea, s-au prezentat rapoartele Moldovei și UE privind Statul de drept si buna guvernare în Republica Moldova. La finalul reuniunii, participanții au adoptat o Declarație co­mună, prin care Guvernul Republicii Moldova este încurajat să promo­veze capacitățile societății civile și să consolideze dialogul civic.

 

În calitate de membri plenipotențiari ai PSC UE–RM, la reuniune a participat și conducerea Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), reprezenta­tă de vicepreședinții Sergiu Sainciuc, Petru Chiriac și de secretarul confederal, Nicolae Suruceanu.

 

Lipsesc progrese în reformarea mai multor sectoare

 

În declarația sa comună, PSC UE-RM a recunoscut eforturile depuse de Republica Moldova pentru punerea în practică a anga­jamentelor care decurg din Acordul de Aso­ciere și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC). În acelaşi timp, mem­brii platformei și-au exprimat profunda în­grijorare cu privire la ritmul lent de punere în aplicare și lipsa de progrese în mai multe domenii de reformă, precum sistemul judi­ciar, administrația publică, lupta împotriva corupției, gestionarea finanțelor publice și libertatea presei.

Dirk Schuebel, şeful Departamentului pentru țările Parteneriatului Estic, a subli­niat, la inaugurarea reuniunii, că punerea în aplicare a 

reformelor a fost esenţială pentru Moldova. De asemenea, oficialul a menționat că a fost necesar un consens larg pentru a putea continua Agenda de Asociere și a so­licitat Guvernului moldovean să consolideze angajamentul față de societatea civilă.

Prezentând raportul său privind supre­maţia legii și a bunei guvernări, Dumitru Fornea, membru al Comitetului Economic și Social European și co-președinte al PSC UE–RM, a precizat că evoluțiile recente din Republica Moldova confirmă încă o dată că fără o justiție puternică, independentă și eficientă, parcursul european al țării în mod serios este pus sub semnul întrebării.

„La nivel european, avem experiența ne­cesară pentru a sprijini Moldova, dar pen­tru aceasta este nevoie de o clasă politică responsabilă și o societate civilă dinamică și dornică să evolueze în plan economic, social sau cultural”. Totodată, Fornea a menționat că cetățenii și societatea civilă organiza­tă sunt catalizatorii și forțele legitime care pot să revendice edificarea unui sistem de justiție liber și independent, ca o putere separată în stat, care să garanteze respec­tarea drepturilor omului și care să asigure condițiile optime pentru dezvoltarea econo­mică și socială a țării.

Eugen Caras, şeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, a accentuat faptul că societatea civilă reprezintă un aspect impor­tant în orice democrație. „Există necesitatea evidentă de a continua reformele”, a spus el, menționând că societatea civilă din Moldo­va a fost un partener constant în procesul de reformă al Guvernului.

„Vrem să jucăm rolul unui câine de pază, pentru a identifica problemele și neregulile în procesul de punere în aplicare a Acordu­lui de Asociere”, a subliniat la rândul său și Alexei Buzu, co-președintele PSC din partea moldovenească, exprimându-și totodată speranța că activitatea viitoare a platformei va fi eficientă și favorabilă incluziunii.

 

Prevederile Acordului de Asociere UE-RM sunt obligatorii

 

După prima şedinţă a PSC UE–RM de la Bruxelles, Dumitru Fornea a efectuat, joi, o vizită la Confederaţia Sindicatelor din Re­publica Moldova, unde s-a întâlnit cu Oleg Budza, preşedintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al confederaţiei, şi Nicolae Suruceanu, secretarul confederal al CNSM. Prin această întrevedere s-a subliniat că sin­dicatele, ca parte a societății civile, consti­tuie o forță importantă care poate contribui semnificativ la avansarea țării spre Uniunea Europeană. Totodată, există interes de am­bele părţi ca ţara noastră să fie parte a co­munităţii europene.

Oleg Budza a menţionat că aproape jumă­tate dintre cetăţenii Republicii Moldova do­resc ca ţara noastră să fie membră a UE. În același timp, potrivit preşedintelui CNSM, mulţi dintre cetăţenii moldoveni nu con­ştientizează care sunt avantajele aderării la Uniunea Europeană. „Eu sunt pentru Uniu­nea Europeană. În acest sens, promovez ide­ea europeană în rândurile cetățenilor. Do­rim să urmăm parcursul european, dorim ca în Moldova să fie implementate acte legis­lative și normative la standarde europene, inclusiv cele privind securitatea muncii”.

Preşedintele CNSM a vorbit şi despre di­alogul social cu reprezentanţi ai Parlamen­tului: „Noi am elaborat un proiect de lege cu privire la soluţionarea litigiilor de muncă, ce a fost coordonat cu OIM. Dar oare Par­lamentul va vota legea care prevede orga­nizarea grevelor de către sindicate ca parte integrantă a vieții sociale? Am îndoieli”.

În acelaşi timp, Dumitru Fornea a sub­liniat că unii oficiali de la conducerea ţării trebuie să înţeleagă că toate articolele din Acordul de Asociere UE-RM sunt obliga­torii, nu opţionale, iar societatea civilă va putea implementa standarde europene prin proiecte. „De exemplu, în noiembrie 2010, Confederaţia Sindicală Naţională „Meridi­an” şi Federaţia Agricultorilor „Fermierul” din România s-au angajat în implementarea proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”. Proiectul a fost cofinanţat de Fondul Social European şi de Guvernul României, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse­lor Umane 2007-2013, valoarea proiectului estimându-se la 4 mln. de euro. Proiectul a urmărit, în perioada 2010-2013, dezvoltarea competitivă a dialogului social în România, cu precădere în mediul rural, prin partene­riatul dintre cele două organizaţii sindicale naţionale.

 

Şi Rusia are nevoie de apropiere de UE

 

Pe de altă parte, Dumitru Fornea a opinat: „Şi Rusia are nevoie de apropiere de Uniu­nea Europeană”. În alt context, domnia sa a menţionat că lupta de a menţine vie ideea sindicalismului este foarte dificilă, pentru că există tendinţa de a criminaliza sindicatele. „Am avut lideri sindicali care au fost impli­caţi în diverse acţiuni ilegale, dar aceasta nu înseamnă că se distruge un concept, care este sindicalismul, care în Occident func­ţionează. Vedem ce se întâmplă în Franţa, unde există o iniţiativă de modificare a Co­dului muncii. Lumea nu vrea să rămână la cheremul acestor corporaţii. Pentru ţări ca România şi Republica Moldova trebuie să găsim o formulă prin care să lăsăm busines-sul să intre în ţară, dar să-l obligăm să facă sindicate, deşi unii patroni nu prea acceptă să fie create sindicate la nivel primar”.

Următoarea reuniune a PSC UE–RM urmează să aibă loc la finele anului curent la Chișinău. Platforma Societății Civile UE-RM este constituită în baza articolului 442 al Acordului de Asociere RM-UE și este for­mată din nouă membri din ambele părți, reprezentanți ai Comitetului Economic și Social European și ai rețelelor europene ale societății civile, pe de o parte, și organizații ale societății civile din Republica Moldova, pe de altă parte.

PSC urmează să asigure un dialog cu pri-vire la aspectele legate de dezvoltarea durabi­lă ale Acordului de Asociere dintre Republi-ca Moldova şi UE, pentru realizarea obiecti­vului european și monitorizarea implemen­tării de către autorități a angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Iulian Andrei
    26.05.2016

    Ieri Jose Manuel Barroso a menționat că acctuala guvernare este pe drumul cel drept cu implimentare reformelor. Sunt convins că dacă guvernul de la Chișinău la contiua în modul acesta în 2019 vim putea da cererea de aderare la UE după cu a zis Marian Lupu

Citește și
slot thailand