11 decembrie 2023
Chisinau
Cultura

Creația populară ca punte de legătură între colective și generații

Loading
Cultura Creația populară ca punte de legătură între colective și generații
Creația populară ca punte de legătură între colective și generații
festival-gagauzia

Foto: arhivă personală

 

Recent, Consiliul Teritorial al Federației Sindicale a Educaţiei și Științei din UTA Găgăuzia, condus de Natalia Vornico­va, a organizat şi desfăşurat festivalul de creaţie artistică pentru colectivele din institu­ţiile de învăţământ din UTA Găgăuzia.

 

Necesitatea de exprimare, de comunicare, tendinţa de a partici­pa la viaţa socială, dorinţa de face artă îi îndeamnă și îi stimulează pe oameni de diferite vârste să parti­cipe la activităţile artistice de ama­tori. Creaţia de amatori este foarte diversă, astfel încât fiecare îşi poa­te alege domeniul care îi este mai mult pe plac.

La concursul de creaţie artistică de amatori au participat câteva co­lective la mai multe categorii: arta corală, solişti-vocalişti, dansuri po­pulare, dansuri moderne, declama­tori, formaţii vocale.

Toate colectivele au demonstrat talente pregnante, originale şi au dat dovadă de un activism înalt.

Un juriu competent a făcut bi-lanțul și a evaluat prestația învingă­torilor. De asemenea, juriul a mulțumit tuturor colectivelor pentru participare. De altfel, cu premii bănești și diplome s-au ales toți participanții.

În urma acestui concurs de mă­iestrie artistică pentru amatori, am putut descoperi noi talente și potențialul creativ al colectivelor din cadrul instituțiilor de învățământ. De asemenea, a fost extinsă cooperarea în domeniul creației, a fost consolidată comunicarea între colectivele artistice de amatori.

Totodată, concursul a oferit oportunități pentru dezvoltarea activis­mului competitorilor.

Sperăm că și în viitor creația ar­tistică de amatori va rămâne actua­lă, se va dezvolta, se va extinde, va lua forme noi și va contribui la dez­voltarea culturală a personalității și a societății în ansamblu, a menționat Natalia Vornicova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand