4 martie 2024
Chisinau
Varia

Concursul național „Notorium 2016” a evidențiat cele mai cunoscute mărci comerciale din Moldova

Loading
Varia Concursul național „Notorium 2016” a evidențiat cele mai cunoscute mărci comerciale din Moldova
Concursul național „Notorium 2016” a evidențiat cele mai cunoscute mărci comerciale din Moldova
notorium

Foto: notorium.md

 

Publicația „Vocea poporu­lui” a obținut medalia de argint (locul 3) la compar­timentul produse media din presa scrisă în cadrul Con­cursului național „Notorium 2016”. Ziarul a acumu­lat 229 de voturi.

 

Conform regulamentului con­cursului, locurile au fost distri­buite în baza numărului de voturi on-line și sms prezente pe site. Participanții cu numărul de voturi mai mic de 100 au fost retrași de pe site-ul concursului.

Conceptul Notorium este de a evidenția cele mai recunoscute

mărci comerciale care își desfă-șoară activitatea în Republica Moldova. Finalitatea concursu­lui este de a publica în Catalogul Notorium lista TOP Absolut a ce­lor mai recunoscute mărci de pe piață.

Concursul Notorium a fost or­ganizat în baza informației publi­ce existente on-line la data con­cursului, prin care organizatorii au ales și au inclus în concurs mărcile comerciale promovate pe teritoriul Republicii Moldova.

Obiectivele concursului Noto­rium constau în evidențierea și recunoașterea mărcilor comerci­ale la concurs, din toate sectoa­rele de activitate, și anume 45 de domenii de produse și servicii care corespund cu Clasificarea Internațională a mărcilor co­merciale de la NISA, precum și evidențierea preferințelor de a apreciere a mărcilor comerciale de către consumatori.

Concursul a oferit, între alte­le, posibilitatea competiției între mărcile noi și brandurile existen­te și cunoscute pe piață, confir­mând motoul: „Fiecare merită să fie recunoscut”. Totodată, acesta a constituit un „test la rezistență” în ceea ce privește identificarea şi promovarea celor mai recunoscu­te mărci comerciale din Moldova conform voting-ului on-line și prin sms.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand