11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Lovitură sub centură aplicată persoanelor cu venituri mici

Loading
Без рубрики Lovitură sub centură aplicată persoanelor cu venituri mici
Lovitură sub centură aplicată persoanelor cu venituri mici
sistem-de-incalzire-chisinau

Foto: capitalismpepaine.com

 

Achitarea curentă, imediată a facturii pentru încălzirea locuinţelor este un lucru imposibil pentru persoanele cu venituri modeste: pensionari, anga­jaţi cu salarii mici. Pe bune, cum poate un om bătrân, proprietarul unui apartament de 40-50 de metri pătraţi din Chişinău, să achite factura luna­ră pentru căldură în valoare de 1000 de lei, în situaţia în care acesta ridică o pensie de 1190 de lei, cât e mărimea medie a pensiei pentru limită de vâr­stă pe ţară? De unde să ia bani pentru plata celorlalte servicii comunale, precum canalizarea, consum de apă potabilă, de energie electrică, de gaze naturale, pentru hrană şi multe alte nevoi de strictă necesitate?

 

Suntem lipsiţi de posibilitatea de a plăti eşalonat factura pentru căldură

 

Nici chiar persoanele mai tinere, care au un loc de muncă, mai ales în sectorul public, precum cei din domeniul artei, educaţiei, din sănătate, cu salarii lunare uneori mai mici de 3-4 mii de lei, nu-şi pot permite achitarea lunară, sută la sută, a plaţii pentru încălzi­rea locuinţelor lor. Tocmai având în vedere aceste inconveniente, legislaţia noastră ad­mitea până mai deunăzi achitarea eşalonată a plăţii pentru consumul de energie termică de către persoane fizice.

Din păcate, în cadrul ultimei sale şedinţe din luna trecută, Guvernul a adoptat o ho­tărâre prin care a modificat Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea aparta­mentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă adoptat la 19 februa­rie 2002, prin care a anulat posibilitatea de a achita treptat, pe parcursul anului, plata pentru acest serviciu. În mod concret, prin decizia sa, Guvernul Republicii Moldova a exclus din Regulamentul menţionat preve­derea potrivit căreia plata pentru încălzire pe parcursul sezonului rece trebuie să fie achitată totalmente în termen de până la 1 august al anului de gestiune şi că, pe parcur­sul sezonului de încălzire, plata lunară mini­mă achitată de consumator pentru încălzire trebuie să constituie 40 la sută din valoarea facturii lunare.

 

Guvernul anulează o decizie, dar nu propune alta în loc

 

Aşadar, Guvernul lipseşte prin decizia sa consumatorii, persoane cu venituri mici, de posibilitatea de a achita eşalonat, treptat plata pentru încălzirea locuinţelor. Însă, cu părere de rău, nu anunţă o nouă modalitate de achitare a respectivului serviciu comunal. De abia în nota informativă a vicepremieru­lui Octavian Calmâc, ministru al Economiei, referitor la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regu­lamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contori­zarea apartamentelor şi condiţiile deconec­tării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă se precizea­ză că, în conformitate cu Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogeneră­rii adoptată de Parlamentul ţării la 29 mai 2014, unitatea termoenergetică, adică furni­zorul de căldură, SA „Termoelectrica”, este în drept să 

perceapă penalităţi pentru întâr­zierea la plata energiei termice facturate în mărimea şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor.

De bună seamă, citesc punctul (e) al arti­colului 21 al legii menţionate şi se confirmă că furnizorul de energie termică, adică SA „Termoelectrica”, are dreptul „să perceapă penalităţi pentru întârzierea la plata energi­ei termice facturate în mărimea şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor”. Deci, ar rezulta că procedura de achitare a plăţii pentru căldură ar urma să fie identică cu cea pentru consumul de energie electrică. Doar că survin unele nepotriviri.

 

Consumatorul nu are obligaţii directe faţă de furnizor

 

În primul rând, energia electrică ne este livrată în baza unui contract de prestare a serviciilor pe acest domeniu cu distribui­torul, să zicem, cu „Union Fenosa”, în care sunt stabilite anumite condiţii, parametri, exigenţe de calitate a serviciilor, drepturile consumatorului, obligaţiile prestatorului de servicii. Pe când consumatorul de energie termică, cel puţin cel din capitală, benefici­ază de căldură în locuinţa sa fără a avea un contract de prestare a serviciilor cu furnizo­rul, SA „Termoelectrica”.

În mod rezonabil, consumatorul de ener­gie termică este absolvit de orice responsabi­litate faţă de furnizor, de vreme ce nu a fost încheiat un contract de prestare a servicii­lor. Atunci, fireşte, te întrebi cum pot fi apli­cate prevederile Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării în ceea ce priveşte perceperea penalităţii pentru în­târzierea la plata energiei termice?

 

Persoanele

cu venituri mici

ar putea rămâne şi fără

puţinul pe care-l au,

şi fără locuinţe

 

Apropo, potrivit acestei legi, cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate de­păşi rata medie anuală ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţiona­lă de băncile comerciale pentru un an. Dar ţin să amintesc că ratele medii la credite în monedă naţională acordate de băncile co­merciale din ţara noastră au depăşit anul trecut nivelul de 30 la sută. Adică ar reieşi că, dacă, din lipsă de bani, nu aţi reuşit să plătiţi factura pentru căldură în valoare de 1000 de lei în decurs de câteva zile, atunci veţi fi amendat cu încă cel puţin 300 de lei şi, în total, veţi fi obligat să achitaţi de acum peste 1300 de lei!

Mai apoi, în cazul în care procedura de achitare a plăţii pentru căldură va fi iden­tică cu cea pentru energie electrică, efectele aplicării penalităţilor vor fi unele dezastru­oase pentru persoanele cu venituri modeste, pensionari şi angajaţi cu salarii mici, pentru că sumele de bani care se vor conţine în fac­turile pentru încălzire vor fi incomensurabil mai mari, ceea  ce va face imposibilă achita­rea lor, din care cauză zeci de mii persoane nevoiaşe ar putea rămâne cu averile şi locu­inţele confiscate şi vândute pentru a acoperi datoriile faţă de furnizor.

 

S-a dat frâu liber pentru SA „Termoelectrica”

 

Am încercat să aflu de la administraţia SA „Termoelectrica”, furnizorul de energie ter­mică pentru consumatorii din capitală, cum intenţionează să presteze serviciul respectiv, să amendeze clienţii datornici în condiţiile în care Guvernul a modificat Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea aparta­mentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, dar, din păcate, nici un reprezentat al acestei întreprinderi nu a fost de găsit.

Este adevărat că furnizorul de căldură în­cheie contracte de prestare a serviciilor doar cu administratorii blocurilor de locuințe, dar nu cu consumatorii, după cum ar trebui să se procedeze în mod normal. De aceea, i-am întrebat pe unii dintre conducătorii întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ cum vor proceda cu con­sumatorii care au datorii la plata căldurii. Aceştia mi-au explicat că măsurile de pena­lizare a consumatorilor datornici nu pot fi aplicate câtă vreme contractele de prestare a serviciilor de livrare a energiei termice în­cheiate cu furnizorul de căldură nu conţine o asemenea prevedere.

În mod rezumativ, există o lege care vine să schimbe raportul dintre consumatorul şi furnizorul de energie termică, care dă frâu liber SA „Termoelectrica” să pedepsească orice consumator, indiferent de posibilităţi­le lui financiare, dar lipseşte un mecanism eficient, clar care să protejeze persoanele nevoiaşe împotriva eventualelor abuzuri la care s-ar putea deda furnizorul de energie termică.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand