5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Muncitor accidentat în timpul unor reparaţii ale apeductului

Loading
Без рубрики Muncitor accidentat în timpul unor reparaţii ale apeductului
Muncitor accidentat în timpul unor reparaţii ale apeductului

apa-canal

 

Un angajat de aproximativ 40 de ani al Întreprinderii Municipale Regia „Apă–Canal” Bălţi a fost accidentat recent, în condiţii neclare. Potrivit reprezentanţilor sindicatelor, băr­batul se află în stare gravă la un spi­tal din capitală, după ce ar fi fost lo­vit de un autovehicul în timpul unor reparaţii ale apeductului, efectuate în orele de serviciu. 

 

Conform spuselor inginerului-şef al ÎM Regia „Apă–Canal” Bălţi, Eduard Boico, lucrătorul accidentat participa, împreună cu alţi colegi de-ai săi, la lichidarea conse­cinţelor unei avarii produse la reţelele de apeduct. „Nu este clar încă: fie că a trecut o maşină și aceasta l-a lovit, fie că victima se afla în puțul de canalizare. Circumstanţele sunt cercetate în prezent. Nu pot spune mai concret ce s-a întâmplat. La cercetare parti­cipă şi inspectorii de muncă, şi poliţiştii”, a declarat Eduard Boico.

Lucrătorul are sub 40 de ani. El se află acum la Chişinău, unde a fost transportat şi a suportat o intervenţie chirurgicală, după ce iniţial a fost asistat de specialiştii institu­ţiilor medico-sanitare din Bălţi.

„A avut loc o avarie la apeduct, iar în locul în care s-a produs incidentul, muncitorul a intrat în fântâna de canalizare pentru a în­chide robinetul şi nimeni nu ştie încă ce s-a întâmplat. Atunci când îşi va reveni, el va spune totul”, a adăugat inginerul-şef.

Deoarece victima acestui accident este membru de sindicat, la cercetare participă şi un inspector de muncă al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova.

În corespundere cu normele în vigoa­re, în momentul în care lucrătorilor le sunt date indicaţii privind efectuarea anumitor lucrări, angajatorul trebuie să 

fie în posesia unei evaluări a factorilor de risc la locul de muncă, a precizat, pentru „Vocea poporu­lui”, Gheorghe Burbulea, şef-adjunct al In­spectoratului Muncii al CNSM.

În cazul indicaţiei de a închide robinetul, conducătorul locului de muncă trebuia să verifice dacă există riscuri, cum ar fi intoxica­rea cu gaze, asfixierea din lipsă de oxigen sau traumatizarea de către autovehicule. În funcţie de prezenţa riscurilor, superio­rul urma să dispună respectarea anumitor măsuri, pentru a fi asigurată secu­ritatea şi sănătatea oamenilor.

Aceste măsuri pot fi indicate şi în instruc­ţiunile privind securitatea şi sănătatea mun­cii din cadrul unităţii şi se referă la aspecte precum: lucrul în echipe, folosirea scării pentru coborâre şi urcare sau îngrădirea şi semnalizarea corespunzătoare a locului în care sunt desfăşurate lucrările.

Alta ar fi fost situaţia dacă muncitorii lu­crau într-un loc în care accesul este restric­ţionat. În cazul de faţă, lucrările erau des­făşurate pe carosabil, unde circulă maşini, oameni şi era necesar ca fântâna de cana­lizare să fie îngrădită, iar muncitorul să fie asistat de alţi colegi. În ce măsură s-a ţinut cont de aceste lucruri, urmează să stabileas­că participanţii la cercetare.

Gheorghe Burbulea a mai adăugat că, de multe ori, superiorii, în loc să asigure mun­citorii cu mijloacele de protecţie necesare, preferă să se justifice prin faptul că legea le dă lucrătorilor dreptul de a refuza să înde­plinească lucrările atunci când există riscuri neasigurate pentru viaţă şi sănătate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand