4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Mai multe garanţii de achitare la timp a salariilor medicilor rezidenţi

Loading
Без рубрики Mai multe garanţii de achitare la timp a salariilor medicilor rezidenţi
medici-rezidenti

Foto: rsna.org

 

Medicii rezidenți vor avea, de acum înainte, mai multe șanse să-și primească sala­riile la timp, adică până pe data de 15 a fiecărei luni, aşa cum stabilesc actele norma­tive în vigoare.

 

În acest scop, Compania Naţio­nală de Asigurări în Medicină a so­licitat instituţiilor medico-sanitare contractate ca facturile şi rapoar­tele privind retribuirea muncii medicilor rezidenţi să fie prezen­tate până pe data de 10 a fiecărei luni.

La rândul său, CNAM va efectua transferurile băneşti către institu­ţiile medicale începând cu data de 15 a fiecărei luni.

Până acum, instituţiile medico-sanitare prezentau documentele respective în ultimele zile ale lunii următoare celei de gestiune.

Reprezentanţii CNAM au anun­ţat că modificările în cauză au fost făcute pentru a optimiza procesul de achitare a salariilor medicilor rezidenţi.

De menţionat că salariile celor aproximativ 1100 de medici re­zidenţi constituie 2000 de lei lu­nar. Aceeaşi categorie de lucrători primesc şi burse în valoare a câte 1200 de lei din partea instituţiilor de învăţământ.

Pentru luna martie, CNAM şi-a onorat integral obligaţiile financia­re faţă de instituţiile medico-sani­tare contractate pentru salarizarea medicilor rezidenţi.

Salariile respective se conţin şi în proiectul noului sistem de plată a muncii angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în asigurările obligatorii de sănăta­te, a precizat pentru „Vocea popo­rului” Ion Cucu, consilier principal pe probleme legate de relaţiile de muncă în cadrul Federaţiei Sindi­cale „Sănătatea” din Moldova.

În corespundere cu acest sistem de plată a muncii, urmează ca sa­lariile medicilor să fie majorate, de la 1 iulie 2016, cu 

20 la sută. Repre­zentanţii Guvernului au promis să îmbunătăţească, pas cu pas, con­diţiile de muncă ale acestor anga­jaţi, pentru ca medicii şi persona­lul medical auxiliar să rămână să muncească în ţara noastră. Potrivit lor, sursele bugetare necesare pen­tru creşterea salariilor lucrătorilor medicali au fost deja planificate.

Premierul Pavel Filip a declarat că oamenii trebuie să trăiască mai bine în baza muncii lor şi că ei îşi vor găsi în Guvern un partener care doreşte să existe echitate socială, dar şi respect faţă de munca oa­menilor. Prim-ministrul a adăugat că în acest scop a fost lansat şi un proiect orientat spre reîntoarcerea profesională a diasporei. În cadrul lui, sunt oferite granturi emigran­ţilor moldoveni în scopul efectuă­rii unui transfer de capital uman şi de experienţă profesională pen­tru dezvoltarea academică, socia-lă şi economică a Republicii Mol­dova.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand