4 martie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Alimentaţia din şcoli şi grădiniţe, contrară normelor de consum

Loading
Cititorii ne scriu Alimentaţia din şcoli şi grădiniţe, contrară normelor de consum
Alimentaţia din şcoli şi grădiniţe, contrară normelor de consum
alimentatie-copii

Foto: magazinsalajean.ro

 

Mai mulţi cititori ne-au contactat la redacţie pentru a se interesa dacă au­torităţile vor întreprinde măsuri în legătură cu un demers recent prin care un grup de părinţi au cerut autorităţilor publice excluderea crenvurştilor şi a altor produse din carne procesată din meniurile de prin şcoli şi gră­diniţe. Între timp, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au comunicat că specialiştii în sănătatea publică au prelevat probe de laborator, iar rezul­tatele au confirmat o dată în plus ceea ce era bine ştiut de toată lumea. 

 

Astfel, concluzia experţilor a fost că alimentația copiilor din instituțiile școlare și din cele preșcolare nu cores­punde normelor de consum, iar unele produse din carne procesată dăunea-ză grav sănătății acestora. În consecin­ţă, conducerea Ministerului Sănătății a semnat un ordin prin care, în insti-tuțiile de învățământ general, este interzis consumul de produse din car-ne ce conțin adaos de aditivi alimen­tari.

„Noi nu putem să lăsăm ca lucrurile să degenereze în acest mod. Meniuri­le din grădinițe și școli sunt învechite și conțin fișe tehnologice cu produse din carne procesată, făinoase, zahăr în exces. Produsele din carne procesată, care conțin adaos de aditivi alimen­tari, trebuie să le excludem definitiv din instituțiile preșcolare și școlare”, a declarat Ruxanda Glavan, ministrul Sănătății.

Rezultatele probelor de labora­tor prelevate de specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au de­monstrat că produsele din carne proce­sată nu corespund parametrilor fizico-chimici şi cei ai aditivilor alimentari.

„În cazul în care pe etichetă era in­dicat „crenvurști pentru copii” și era înscris „lipsă de fosfați”, adică fără acest aditiv alimentar, spre marele nostru regret, au fost totuși depistate concentrații mari de fosfați”, a specifi­cat Iurie Pînzaru, directorul Centrului Național de Sănătate Publică.

Experții în sănătate publică au con­statat că elevii și copiii din instituțiile de învățământ preșcolar n-au 

primit în corespundere cu normele naturale pes­te 20 la sută din carne, aproape 40 la sută din peşte, 38 la sută – ouă şi 32 la sută – lapte.

Totodată, retrospectiva ultimilor cinci ani demonstrează că sănătatea copiilor devine tot mai precară. Bolile aparatului digestiv ocupă printre pri­mele locuri în structura morbidității generale.

„Practic, fiecare al doilea copil sufe­ră fie de obezitate, fie de malnutriție. Aceste carențe lasă amprente în dez­voltarea fizică a copilului atât acum, cât și în timp. Avem un număr mare de pacienți cu accidente cardiovasculare, accidente cardio-cerebrale, cu diabet zaharat, probleme oncologice și risc sporit de cancer. Astfel, investițiile pe care le inițiem în perioada copi­lăriei vor da rezultate pe parcurs”, a menționat Neli Revenco, directoarea Departamentului de pediatrie din ca­drul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

În contextul celor depistate și al multiplelor solicitări venite din par­tea părinților, Ministerul Sănătății a inițiat un grup de lucru care evaluează alimentația copiilor și ulterior va sta­bili un nou meniu pentru instituțiile de învățământ general. Mai mult decât atât, reprezentanții aceleiaşi instituţii vor negocia cu producătorii agricoli condiţiile pentru distribuirea de fruc­te și legume proaspete în grădinițele și școlile din toată țara.

 

PS: Ministrul Sănătății, Ru­xanda Glavan, a semnat, pe 27 aprilie, un ordin prin care, începând cu iunie anul curent, va fi interzisă includerea în meniurile instituțiilor de învă-țământ preșcolar și școlar a pro­duselor din carne procesată cu adaos alimentar.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand