4 martie 2024
Chisinau
Social

Sfatul economistului: Și munca funcționarilor publici implică eforturi psihoemoționale sporite

Loading
Social Sfatul economistului: Și munca funcționarilor publici implică eforturi psihoemoționale sporite
Sfatul economistului: Și munca funcționarilor publici implică eforturi psihoemoționale sporite
psihoemotional

Foto: saludenfamilia.com.ar

 

Care sunt salariații, asupra cărora se răsfrâng preve­derile art. 9 din Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 2004? Care este modalitatea acordării con­cediilor suplimentare plătite după criteriul „efort psihoemoțional sporit”? Funcționarii publici beneficia­ză de acest concediu?

Irina M., Hîncești

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În temeiul art. 9 din Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 09.07.2004 „Timpul de mun­că și timpul de odihnă”, perso­nalului de conducere și de spe­cialitate, a cărui muncă implică eforturi psihoemoționale sporite, i se poate acorda un concediu suplimentar plătit, cu durata de până la șapte zile calendaristice. Condițiile de acordare a conce­diului suplimentar se stabilesc în contractul colectiv sau individual de muncă.

Sub incidența Convenției colec­tive respective cad toate unitățile, indiferent de tipul de proprie­tate și forma de organizare juri­dică. Prin urmare, Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova consideră că aceste preve­deri ale Convenției se răsfrâng și asupra funcționarilor publici din unitățile bugetare.

Drept argument în susținerea poziției date cităm și dispozițiile art. 11 (2) din Codul muncii, care prevăd că contractele individuale de muncă, convenţiile și contrac­tele colective de muncă pot stabili pentru salariaţi drepturi şi garan­ţii de muncă suplimentare la cele prevăzute de cod şi de alte acte normative.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand