4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliștii din Rezina și Dondușeni vor beneficia de prevederile convențiilor colective

Loading
Без рубрики Sindicaliștii din Rezina și Dondușeni vor beneficia de prevederile convențiilor colective
Sindicaliștii din Rezina și Dondușeni vor beneficia de prevederile convențiilor colective
sindicate-donduseni

Foto: arhivă personală

 

Partenerii sociali din raioanele Rezina şi Dondușeni au semnat noua Convenţie colectivă la nivel teritorial pentru anii 2016-2020. Pentru sindicaliștii din raionul Rezina aceasta este cea de-a treia Convenţie semnată, iar pentru cei din Dondușeni acţiunea este o pre­mieră.

 

La ceremonia de semnare a Convenției colective în raionul Rezina a participat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Eleonora Graur, președintele raionului, Vera Platon, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din raion, rep-rezentanți ai patronatelor.

Documentul prevede o serie de obligații ale părților, care urmează a fi implementa­te în perioada de referință, pentru intensi­ficarea și realizarea acțiunilor de protecție social-economică, asigurarea și apărarea drepturilor salariaților.

Sergiu Sainciuc a salutat eforturile par­tenerilor sociali din raionul Rezina, îndrep­tate spre protecția drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, care s-au materiali­zat prin semnarea Convenției colective.

Potrivit liderului sindical, continuă să existe discrepanțe importante la plata sa­lariilor în sectorul bugetar și cel real al economiei, fapt ce creează o inegalitate în rândul salariaților care activează în diver­se sectoare. Dânsul a menționat că sindi­catele continuă procesul de negocieri cu Guvernul în vederea identificării soluțiilor de majorare a salariilor și îmbunătățirii condițiilor de muncă.

Vera Platon a menționat că această Convenție va da un impuls nou dezvoltă­rii parteneriatului social și va contribui la îmbunătățirea conținutului contractelor colective la nivel de întreprinderi în diver­se ramuri.

Potrivit Convenției, salariații care pe parcursul anului calendaristic precedent nu au fost 

în concedii medicale, benefici­ază suplimentar de trei zile de concediu remunerat.

De asemenea, în cazul netransferării pri­melor de asigurare obligatorie de asistență medicală în termenele și modul stabilit de legislație, urmare a cărui fapt salariatul a suportat cheltuieli proprii pentru trata­ment, acestuia i se va restitui costul inte­gral al tratamentului în instituțiile medi­cale autorizate, în baza bonurilor de plată sau a chitanțelor eliberate de acestea.

Totodată, în caz de reținere nejustifica­tă a salariului, a indemnizației de concediu salariatului i se plătesc suplimentar 0,1% din suma neplătită pentru fiecare zi de în­târziere. În același timp, angajatorul acor­dă femeilor însărcinate o indemnizație unică în mărimea unui salariu lunar în fiecare ramură pentru procurarea medica­mentelor în caz de boală și a preparatelor vitaminoase.

O altă Convenție colectivă a fost votată în raionul Dondușeni, în cadrul unui eve­niment la care au participat conducerea raionului, partenerii sociali și Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM.

Boris Slesari, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Dondușeni, a menționat că s-a lucrat in­tens la conținutul Convenției colective la nivel teritorial, care urmează a fi redacta­tă, după care va fi semnată de partenerii sociali din raion.

Victor Chiriac, președintele raionului Dondușeni, a subliniat importanța achită­rii salariilor la timp, a respectării legislației muncii și dezvoltării dialogului social, iar Convenția colectivă va avea un rol semnifi­cativ în acest sens.

Menționăm că doar în circa 50% din raioanele țării au fost semnate Convenții colective la nivel teritorial. Prin inter­mediul Convențiilor colective, partenerii sociali se angajează să contribuie la di­minuarea șomajului, amenajarea și buna funcționare a locurilor de muncă, să nu acumuleze restanțe la salarii, să diminueze nivelul economiei informale și să organi­zeze activități culturale pentru salariați și familiile acestora.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand