5 martie 2024
Chisinau
Economie

Facturi mai mici la energia termică pentru unii consumatori

Loading
Economie Facturi mai mici la energia termică pentru unii consumatori
Facturi mai mici la energia termică pentru unii consumatori

termocom

 

Un şir de modificări și completări la Regu­lamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale au fost aprobate recent de Gu­vern. Documentul are însă un caracter tem­porar şi va fi valabil până la aprobarea Meto­dologiei de calcul a coeficientului în funcție de zonele de amplasare a apartamentelor în interiorul blocurilor.

 

Potrivit noilor amendamente, consumatorii care s-au debranșat de la sistemul termic colectiv vor achi­ta până la 10 la sută faţă de 20 în prezent pentru căl­dura emanată de coloanele ce le trec prin apartamen­te, precum şi pe seama învecinării cu alte locuinţe din bloc.

Reprezentanţii Guvernului au precizat că aceste modificări au fost operate ca reacţie la numeroasele adresări depuse în acest scop de consumatorii din municipiile Chișinău și Bălți.

Natalia Cravţov, locuitoare a capitalei, ne-a infor­mat că locuieşte la ultimul etaj al unui bloc şi, după ce s-a debranşat de la sistemul centralizat de încălzire, prin locuinţa sa nu mai trece nici o ţeavă sau coloană cu agent termic. Totodată, apartamentul său comu­nică numai cu locuinţele vecinilor din partea laterală şi de la etajele inferioare. Cu toate acestea, primeşte facturi în care sunt trecute 20 la sută din costul total pentru încălzire.

Mai mult, ea are un venit lunar în mărime de doar 1200 de lei, pensie de invalid, pe care o primeşte în urma unui accident de muncă, iar sănătatea nu-i per­mite să mai lucreze pentru a câştiga suplimentar.

Reprezentanţii Ministerului Economiei au precizat că, pentru situaţiile de genul celei descrise mai sus, cel mai degrabă, plata va fi percepută în mărime de doar cinci şi nu de 20 la sută ca până acum. În acelaşi timp, noile prevederi vor fi aplicate începând cu 1 iu­nie 2016 şi nu vor avea putere retroactivă.

De menţionat că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a instituit un grup de lucru, care va ela­bora un nou regulament, iar Agenția pentru Eficiență Energetică va definitiva Metodologia de repartizare a volumelor și a costului energiei termice livrate între consumatorii unui bloc de locuințe. Documentul va stabili o diferențiere a procentului de calcul pentru apartamentele debranșate de la sistemul colectiv de alimentare cu energie termică în cadrul blocului, în funcţie de  amplasarea acestora.

În baza acestei metodologii urmează să fie efectuat un audit energetic al blocurilor, în urma căruia va fi stabilit nivelul exact al consumului de căldură pentru fiecare apartament, precum şi procentul corespunză­tor pentru apartamentele debranșate de la sistemul termic centralizat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand