11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Jaful secolului și consecințele pentru salariații celor trei bănci devalizate

Loading
Без рубрики Jaful secolului și consecințele pentru salariații celor trei bănci devalizate
Jaful secolului și consecințele pentru salariații celor trei bănci devalizate
jaful-secolului-moldova

Foto: zdg.md

 

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor Instituţiilor Bancare şi de Asigurări „SIBA” este profund indignată de ca­litatea justiției moldovenești. Atitu­dinea justiţiei moldoveneşti faţă de salariaţii celor trei bănci jefuite este strigătoare la cer.

 

Este binecunoscut subiectul „marelui jaf al secolului”, care a sărăcit întreaga populaţie a Republicii Moldova şi a lovit din plin în cei peste 3000 de angajaţi de la Banca de Econo­mii, Banca Socială şi Unibank.

Consecinţele acestor fraude de proporţii nu s-au lăsat prea mult aşteptate şi chiar în primele luni ale anului 2015 au fost resimţi­te prin devalorizarea semnificativă a leului moldovenesc în raport cu principalele valute străine, iar diferenţele de curs le-a adus pro­fituri record atât celor trei bănci, cât şi Băncii Naţionale.

Pe parcursul anului 2015, s-a obţinut un profit considerabil la schimbul valutar, care doar în Banca de Economii a constituit 1,169 miliarde de lei. Cu părere de rău, însă, nu s-au găsit resurse pentru onorarea obligaţiilor faţă de salariaţi, care la acel moment, potrivit pre­vederilor Contractelor colective de muncă, be­neficiau de anumite garanţii sociale. Dimpo­trivă, au fost puse restricţii la plata creanţelor salariale. Însă culmea aşa-numitului „dialog social” a fost modificarea unilaterală de către administraţia Băncii de Economii a devizului de venituri şi cheltuieli, prin care s-au neglijat prevederile Contractului colectiv de muncă.

Am pornit pe calea justiţiei moldoveneşti de la ferma convingere că Contractele colecti­ve de muncă sunt garantate de Legea Funda­mentală a ţării, Constituţia Republicii Moldo­va (art.43).

În prima instanţă de judecată, la 3 iulie 2015, am obţinut 

câştig de cauză în partea ce ţine de încasarea plăţilor neachitate salariaţi­lor Băncii de Economii. La 11 noiembrie 2015, exact în ziua când Banca de Economii a împli­nit 75 ani de la fondare, Curtea de Apel Chişi­nău ne-a respins cererea.

Speranţa noastră a fost spulberată şi prin hotărârea Curţii Supreme de Justiţie din 20 aprilie anul curent, prin care recursul Federa­ţiei „SIBA” a fost considerat inadmisibil.

Acesta este rezultatul trist şi nedrept faţă de salariaţi, care nu poartă nici o vină de cele întâmplate şi până la urmă au rămas şi fără locuri de muncă, şi fără remunerarea cores­punzătoare.

Ne exprimăm dezacordul faţă de hotărârea Curţii Supreme de Justiţie şi în timpul apro­piat vom apela la Instanţele internaţionale (OIM, CEDO), pentru apărarea drepturilor legitime ale membrilor de sindicat.

 

Victor ONICI,

președintele Federaţiei „SIBA”

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand