8 decembrie 2023
Chisinau
Social

O întreprindere în care managerul discută cu liderul sindical de la egal la egal

Loading
Social O întreprindere în care managerul discută cu liderul sindical de la egal la egal
O întreprindere în care managerul discută cu liderul sindical de la egal la egal

servicii-comunale-balti

 

Preşedintele comitetului sindical al Întreprinderii locativ-comunale Bălţi, Galina Dociu, şi directorul instituţiei, Tatiana Parascan, au în­ceput să negocieze un nou contract colectiv de muncă la nivel de în­treprindere, pentru următorii cinci ani. Chiar dacă întreprinderea se confruntă cu probleme financiare, angajaţii ridică la timp salariile, beneficiază şi de ajutoare materiale, iar în viitorul apropiat se planifi­că şi o majorare a retribuţiilor lunare. 

 

Doar șase la sută dintre angajaţi sunt tineri

 

Galina Dociu exercită funcţia de preşe­dinte al comitetului sindical al Întreprin­derii locativ-comunale din Bălţi din 2012. Întreprinderea se ocupă cu deservirea şi salubrizarea spaţiului locativ. În prezent, instituţia are 319 angajaţi, între care mă­turători, lăcătuşi, muncitori în construcţii, toţi fiind membri de sindicat. Din numărul total al angajaţilor, doar 140 sunt femei. O problemă ar fi şi lipsa tinerilor – numai 20 din 319 angajați sunt tineri. „Activează un an sau doi şi pleacă de la întreprindere, pen­tru că îşi găsesc locuri de muncă mai bine plătite sau în general pleacă din ţară. Un lă­cătuş primeşte lunar trei mii de lei, în timp ce unui măturător i se achită o retribuţie lu­nară de doar două mii de lei. Unii muncitori în construcţii primesc iarna 1.900 de lei, iar pe timp de vară – aproximativ patru mii de lei”, a menţionat Galina Dociu.

Sursa citată spune că întreprinderea se confruntă cu probleme de ordin financiar. „Activăm pe seama mijloacelor financiare pe care le achită populaţia pentru servicii co­munale. Din păcate, există restanţe la acest capitol, avem foarte mulţi datornici, tarifele existente au fost aprobate încă în anul 2011 şi nu acoperă cheltuielile reale. Salariul se achită la timp, dar, din cauza situaţiei finan­ciare dificile de la întreprindere, salariaţii nu beneficiază de premii, din anul 2014”.

 

Un nou contract colectiv de muncă urmează a fi semnat în mai 

 

Conform contractului colectiv de muncă la nivel de întreprindere, încheiat între sin­dicat şi angajator, salariaţii beneficiază de îmbrăcăminte specială o dată în an. Lăcătu­şii, muncitorii în construcţii au ateliere. Tot­odată, pentru ei au fost amenajate cabine de duş, precum şi săli unde pot lua masa.

Întreprinderea se confruntă şi cu pro­blema fluctuaţiei cadrelor: „În ultimele trei luni, am angajat 20 de persoane, alte 18 de persoane s-au eliberat din funcţie din pro­pria dorinţă. Contractul colectiv de muncă la nivel de întreprindere a fost încheiat în­tre sindicat şi administraţie în august 2011, pentru o perioadă de cinci ani. Potrivit do­cumentului, persoanele care au atins vârsta de pensionare ar trebui să beneficieze de un premiu de trei mii de lei. Premii ar trebui să primească şi angajaţii care sărbătoresc jubilee. Dar, din cauza situaţiei financiare dificile, aceste premii nu se achită, din anul 2014.  Potrivit contractului, administraţia achită ajutor material în mărime de 1.500 de lei, precum şi un adaos la salariu pentru vechime în muncă. Între sindicate şi actu­ala administraţie a întreprinderii există un dialog social eficient. Tatiana Parascan este receptivă la doleanţele noastre. Am început negocierile privind un nou contract colectiv la nivel de întreprindere, la fel pentru cinci ani”, a subliniat Galina Dociu.

Ludmila Dănilă, specialist principal al Federaţiei „Sindindcomservice” pentru re­giunea de nord a ţării, a menţionat că 

„la întreprindere există o problemă majoră în ceea ce priveşte achitarea cotizaţiilor sindi­cale. Din anul 2011, aceste cotizaţii se trans­ferau cu întârziere, astfel încât ne era dificil să organizăm manifestări în ajunul Revelio­nului şi al Zilei Internaţionale a Femeii. În prezent, aceste datorii se estimează la 200 de mii de lei. Noul director al întreprinderii, Tatiana Parascan a început achitarea eşalo­nată a restanţelor la cotizaţii sindicale. Cel mai important e că, în pofida dificultăţilor de ordin financiar, întreprinderea achita până nu demult un salariu minim de 1100 de lei, iar de la 1 ianuarie anul curent fiecare angajat primeşte un salariu tarifar de 1.900 de lei. Sindicatul şi noua administraţie a în­treprinderii au ajuns la un numitor comun – problemele de ordin financiar nu trebuie să se răsfrângă negativ asupra salariaţilor”.

 

„Discut cu preşedintele comitetului sindical de la egal la egal”

 

Tatiana Parascan, directoarea  Între­prinderii locativ-comunale Bălţi, susţine că discută cu preşedintele comitetului sin­dical de la egal la egal. „Sunt deschisă spre colaborare cu sindicatele, sunt gata să so­luţionăm orice problemă care apare la în­treprindere. În situaţia privind fluctuaţia cadrelor, trebuie să ţinem cont de faptul că mulţi oameni pleacă peste hotare cu întrea­ga familie. Intenţionez să asigur salariaţii întreprinderii cu îmbrăcăminte specială, astfel ca ei să arate cel mai bine dintre toţi salariaţii din Bălţi. Salariaţii care muncesc în condiţii nocive primesc lapte, conform prevederilor contractului colectiv la nivel de unitate. În ceea ce priveşte lipsa tineri­lor, vreau să accentuez că la întreprinde­re activează mulţi specialişti buni care au atins vârsta de pensionare. Ar fi incorect dacă ne-am debarasa de un profesionist, chiar dacă acesta este în etate, în favoarea unui tânăr. Mai mulţi tineri au depus cereri de angajare, dar vorba e că nu vrem să jig­nim oamenii care activează de zeci de ani la întreprinderea noastră. Dacă vom reuşi să îmbunătăţim imaginea întreprinderii, vom putea să ameliorăm şi condiţiile de muncă ale angajaţilor. Vom putea majora  salariile şi în cazul în care populaţia va achita la timp serviciile comunale.

În prezent, plătesc serviciile comunale doar 84 la sută dintre locatari. Cert este că în mai anul curent nu vom putea să mărim salariile, din păcate, dar asta se va întâm­pla, cu siguranţă, peste câteva luni”.

În cadrul unui dialog cu directoarea În­treprinderii locativ-comunale Bălţi, Ludmi­la Dănilă a opinat că Tatiana Parascan, fiind un bun  manager, ar trebui să ia în subor­dine şi Întreprinderea municipală „Ame­najarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi”. „Probabil, sunt puţine ţările unde au mai rămas întreprinderi municipale de deservi­re a fondului locativ. Aţi preluat de la între­prinderea respectivă câţiva măturători, de ce n-aţi crea o instituţie mai mare?”, a în­trebat Ludmila Dănilă. La care a primit un răspuns modest din partea Tatianei Paras­can: „Astfel de decizii urmează să ia doar Consiliul Municipal Bălţi”.

 

Acolo unde funcţia

de manager o exercită femeile, lucrurile

merg spre bine

 

În cadrul vizitei la Întreprinderea loca-tiv-comunală Bălţi, Ana Selina, preşedin­ta Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi a Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, a ţinut să menţioneze: „Să nu se supere bărbaţii, dar acolo unde funcţia de manager a întreprin­derii o exercită femeile, lucrurile merg spre bine. La o instituţie similară din Comrat a venit un nou director, Vera Gagauz, în mo­mentul în care întreprinderea înregistra datorii salariale de nouă luni. Directoarea a reuşit să achite restanţele şi planifică să majoreze salariul tarifar minim de la 1.900 la 2.100 de lei, conform unei hotărâri de gu­vern. Tatiana Parascan este, de asemenea, un manager foarte bun, care vine mereu în întâmpinarea sindicatelor, simt că aici an­gajaţii o vor duce din ce în ce mai bine”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand