5 martie 2024
Chisinau
Social

Guvernul a abrogat 169 de ordine vamale în scopul debirocratizării activității agenților economici

Loading
Social Guvernul a abrogat 169 de ordine vamale în scopul debirocratizării activității agenților economici
Guvernul a abrogat 169 de ordine vamale în scopul debirocratizării activității agenților economici
vama-moldova

Foto: customs.gov.md

 

Abrogarea unui număr de 169 de ordine cu impact ma­jor asupra activităţii agenţi­lor economici, emise în peri­oada 2000-2016 de Serviciul Vamal, a fost decisă la o re­centă şedinţă a Cabinetului de Miniștri. Această revizu­ire a actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător a fost efectuată în regim de urgență, la solicitarea pre­mierului.

 

Astfel, a fost instituit un grup de lucru cu participarea unor specia­lişti din cadrul unui şir de minis­tere, programe şi al altor structuri, care a analizat toate actele norma­tive emise de Serviciul Vamal în perioada anilor 2000-2016. Drept urmare, au fost identificate 439 de ordine cu impact asupra antre­prenorilor cu activitate comercială externă.

După ce a fost analizat fiecare document prin prisma cadrului legal, au fost propuse spre abro­gare 169 de ordine vamale. Lista conține ordine care şi-au pierdut valabilitatea, acte normative care au devenit caduce în virtutea no­ilor prevederi normative recent aprobate, acte normative ce con­travin expres prevederilor norma­tive cu o forță juridică superioară. Alte 52 de acte urmează a fi revizu­ite în cadrul aceluiaşi grup de lucru în următoarele trei luni.

De exemplu, dacă anterior, prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 458-O din 24.12.2010, agentul economic putea efectua procedura de vămuire doar la biroul vamal din raza sa teritorială de activitate, iar pentru a o trece la alte birouri similare era nevoie de o autoriza­re prealabilă emisă de Serviciul Vamal, după anularea acestui act, va fi permisă vămuirea mărfurilor la orice punct vamal, la care se va adresa agentul economic.

Un alt exemplu este Ordinul nr. 177-O din 04.10.2004 cu privi­re la formarea registrului agenţilor economici din domeniul comerțu-lui exterior. Acesta obliga orice agent economic care intenționa să desfășoare activitate comercială externă să se înregistreze la Ser­viciul Vamal, să prezinte o cerere, copia certificatului de înregistrare, copia autentificată a certificatu­lui de atribuire a codului statistic. După abrogarea ordinului, această obligaţie se anulează, iar Serviciul Vamal urmează să obțină informa­ţia necesară despre agentul eco­nomic de la organele abilitate, în baza sistemului informațional de schimb de date.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand