7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Este obligat angajatorul să permită salariaţilor să doneze sânge? Concediu parţial plătit pentru creşterea copilului

Loading
Cetăţeanul şi legea Este obligat angajatorul să permită salariaţilor să doneze sânge? Concediu parţial plătit pentru creşterea copilului
Este obligat angajatorul să permită salariaţilor să doneze sânge? Concediu parţial plătit pentru creşterea copilului
doneaza-singe

Foto: familia.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Angajatorul, obligat să permită salariaţilor să doneze sânge

 

guestion

Este oare angajatorul în drept să-mi interzică să plec în timpul orelor de muncă să donez sânge?

 

Roman Țurcanu, Soroca

 

Din contra, conform art. 190 din Codul muncii, angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaţilor dona­tori de sânge la instituţiile medicale în ziua donării sângelui sau a de­rivatelor de sânge pentru utilizarea lor în scop terapeutic, menţinând donatorilor salariul mediu şi asigurându-i, în caz de necesitate, cu transport.

Mai mult decât atât, salariaţilor donatori de sânge li se acordă, în ziua imediat următoare zilei de donare a sângelui sau a derivatelor de sânge, o zi liberă cu menţinerea salariului mediu. În caz de donare a sângelui sau a derivatelor de sânge în ziua premergătoare zilei (zile­lor) de repaus, o zi liberă cu menţinerea salariului mediu urmează a fi acordată salariaţilor donatori imediat după ziua (zilele) de repaus.

În caz de donare a sângelui sau a derivatelor de sânge în timpul concediului de odihnă anual, în zilele de repaos sau în cele de săr­bătoare nelucrătoare, angajatorul este obligat să acorde salariatului donator de sânge o altă zi liberă plătită care, cu acordul scris al salari­atului respectiv, poate fi alipită la concediul de odihnă anual.

 

Concediu parţial plătit pentru creşterea copilului

 

guestion

Soția mea lucrează la Poliția de Frontieră. Ea a ieșit în concediu pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de trei ani. După cum mi s-a spus, îndemnizația pentru înregistrarea copilului nu va fi plătită, pe motiv că aceste plăţi trebuie să fie achitate de Compania Na­ţională de Asigurări Sociale. Cei de la CNAS spun însă că angajaţilor Poliției de Frontieră nu li se oprește din salariu pentru asigurări și, de aceea, soția mea va primi numai 440 de lei lunar în decurs de 1,5 ani, adică la fel ca și șomerii (persoanele fără venit). Mi s-a spus corect?

 

Valentina Zaharia, Chișinău

 

Dispoziţia art. 47 din Legea cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 283 din 28.12.2011 stabileşte că „poliţiştii de frontieră au dreptul la conce­dii anuale de odihnă plătite, concedii anuale suplimentare de odihnă plătite şi concedii neplătite, precum şi la concedii sociale prevăzute de Codul muncii”.

Totodată, alin. (2) al art. 124 din Codul muncii stabileşte că, la cere­rea scrisă, femeilor salariate, după expirarea concediului de materni­tate, li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani.

În această ordine de idei, este necesar de remarcat dispoziţia alin. (4) al art. 37 din Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, care stipulează că „Concediul de maternitate şi concediul pentru îngrijirea copilului se acordă poliţistului conform dispoziţiilor generale. Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav o constituie venitul mediu lunar realizat de către poliţist în ultimele şase luni calendaristi­ce anterioare lunii în care s-a produs evenimentul (…). Indemnizaţiile se plătesc la locul de serviciu al poliţistului, din bugetul de stat”.

Prin urmare, în cazul dumneavoastră, pentru stabilirea indemniza­ţiei pentru creşterea copilului, urmează a se ţine cont de prevederile sus-menţionate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand