27 februarie 2024
Chisinau
Dialoguri

Natalia Suboci: Dacă ne dorim un viitor, trebuie să atragem în mişcarea sindicală reprezentanţi ai generaţiei tinere

Loading
Dialoguri Natalia Suboci: Dacă ne dorim un viitor, trebuie să atragem în mişcarea sindicală reprezentanţi ai generaţiei tinere
Natalia Suboci: Dacă ne dorim un viitor, trebuie să atragem în mişcarea sindicală reprezentanţi ai generaţiei tinere

suboci

 

Interviu cu Natalia SUBOCI, președinta Federației Sindicale „Moldova-business-sind”

 

– Înţeleg că anul care a trecut de la ultimul Congres al Federaţi­ei „Moldova-business-sind” este o perioadă relativ mică pentru a conta pe nişte rezultate grăitoare. Însă, cel puţin aţi putea să ne vor­biţi despre nişte tendinţe, schim­bări care au marcat activitatea sindicatului dvs.

– Trebuie să recunosc că în anul care a trecut după Congresul VII al Federaţiei Sindicale „Moldova–business–sind” am avut şi unele succese, însă, totuşi, nereu­şite au fost mai multe. Deşi am făcut tot posibilul că Federaţia noastră să activeze, în ciuda haosului din economia ţării, care a afectat dezvoltarea businessului mic şi mijlociu. Dar, cine ştie, poate că tocmai situaţia dezastruoasă în care s-au pomenit sute şi mii de angajaţi de la întreprinderi a oferit o posibilitate sindicatului nostru de a se manifesta în ceea ce priveşte apărarea intereselor şi a drepturilor acestora. Or, cu părere de rău, ratingul sindicatelor a că­zut în ultima vreme într-atât, îndeosebi pe fundalul valului de acţiuni de protest din anul trecut  şi din anul acesta, încât a deve­nit extrem de greu să convingi lucrătorii să devină membri de sindicat. Deoarece oa­menii vor să vadă activitatea sindicatelor într-o confruntare continuă cu Guvernul, cu Parlamentul, care de cele mai multe ori nu dă rezultate. Dimpotrivă, consultările, negocierile colective sunt mai eficiente.

 – În ce măsură Congresul VII al Federaţiei a impulsionat activi­tatea organizaţiilor teritoriale, locale? 

– Pe parcursul anului trecut, conducerea Federaţiei Sindicale „Moldova–business–sind” a căutat să comunice cât mai larg, mai intens cu liderii sindicali, cu activiştii organizaţiilor sindicale primare. În acest scop, am organizat mai multe seminare, întruniri, în cadrul cărora s-a procedat la schimburi de experienţă. Mai mult ca atât, am desfăşurat o conferinţă internaţiona­lă cu participarea organizaţiilor membre ale Organizaţiei Internaţionale Street-Net privind elaborarea unei rezoluţii vizavi de problemele economiei informale. La acest eveniment au participat reprezentanţii sindicatelor din Georgia, Ucraina, Azer­baidjan, Kârgâzstan, Belarus şi Rusia. De asemenea, spre sfârşitul anului trecut, re­prezentanţii conducerii Federaţiei noastre au participat la un seminar organizat cu suportul Fondului „Friedrich Ebert”.

Desigur, suntem conştienţi că aceste se­minare, precum şi alte măsuri pe care le-am întreprins în decursul unui an, nu sunt 

suficiente, întrucât nu s-au văzut progrese în ce priveşte îmbunătăţirea activităţii or­ganizatorice şi financiare a organizaţiilor sindicale primare din ţară. Drept confir­mare vine şi faptul că numărul membrilor de sindicat din Federaţia noastră s-a mic­şorat cu mai bine de două mii de persoa­ne. În atare situaţie, nu este de-a mirării că a scăzut şi cifra organizaţiilor sindica­le primare. Practic, au încetat să mai ac­tiveze consiliile teritoriale din raioanele Hînceşti, Ştefan Vodă, Edineţ, din oraşul Bălţi. Situaţia financiară a organizaţiilor sindicale primare, în genere, se dovedeşte a fi una catastrofală.

– Care sunt principalele probleme care conduc la „amorţirea” activi­tăţii sindicatului dvs.?

– În calitate de preşedinte al Federaţiei Sindicale „Moldova–business–sind”, eu văd două probleme de bază, care frânează extinderea sindicatului nostru. În primul rând, nu observ nici un progres în ceea ce priveşte recrutarea de noi membri de sin­dicat, crearea de noi organizaţii sindicale primare şi păstrarea celor existente. Şi a doua mare problemă este colapsul finan­ciar. Astfel, restanţele în ce priveşte plata cotizaţiilor de membru de sindicat sunt mari, reprezentând 20 de procente din sumele care trebuiau transferate în buge­tul aparatului central al Federaţiei. Mulţi conducători ai organizaţiilor teritoriale re­fuză să transfere către Federaţie cota care se cuvine.

– Aţi reuşit să identificaţi nişte soluţii pentru reanimarea Fede­raţiei? 

– Nu demult, cam pe la mijlocul lunii martie anul curent, a avut loc o şedinţă a Comitetului executiv al Federaţiei, în cadrul căreia am discutat pe larg starea alarmantă de lucruri care s-a creat în ca­drul sindicatului nostru şi am tras anumi­te concluzii, am venit cu cinci variante de îmbunătăţire a activităţii Federaţiei „Mol­dova–business–sind”. În primul rând, s-a propus realegerea unei noi conduceri a Federaţiei din rândurile persoanelor ti­nere, care să vină cu idei noi. S-a propus să se purceadă la reorganizarea structurii organizatorice a Federaţiei şi la opera­rea modificărilor în conţinutul statutului acesteia, la lichidarea consiliilor teritoria­le, subordonarea directă faţă de Federaţie a tuturor organizaţiilor sindicale primare. În acest caz ar fi posibilă instituirea funcţi­ei de organizator sindical în teritoriu, câte unul în nord, în centru şi în sudul ţării.

O altă variantă prevede asocierea Fe­deraţiei „Moldova–business–sind” cu alte sindicate de acest profil. Însă, oricum, aceasta nu exclude reorganizarea ulterioa­ră internă, deoarece nici un sindicat nu va suporta structura existentă care s-a creat în cadrul Federaţiei noastre. Oricum, va fi necesar ca organizaţiile sindicale primare să fie subordonate direct aparatului cen­tral.

Pentru a îmbunătăţii situaţia financiară, am hotărât să se achite restanţele la capi­tolul cotizaţii sindicale faţă de Federaţie şi să elaborăm noul regulament privind cal­cularea cotelor de cotizaţii sindicale pen­tru toate nivelurile sindicatului nostru.

 – Cât de curând s-ar putea produ­ce schimbul de generaţii la nivelul conducerii?

– Totuşi, una dintre cele mai stringen­te sarcini ale Federaţiei noastre rămâne a fi înlocuirea actualilor lideri sindicali cu persoane tinere. Or, trebuie să recunoaş­tem că aproape toţi conducătorii Federaţi­ei sunt persoane în etate, ajunse la vârsta pensionării. Din păcate, este foarte dificil să atragem în mişcarea sindicală repre­zentanţi ai generaţiei tinere, dar nu avem încotro, dacă ne dorim un viitor. Sper că întinerirea conducerii Federaţiei „Moldo­va–business–sind” să se producă chiar la forul sindicatului nostru, care urmează să aibă loc în luna mai.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand