7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Conducerea FSLC a analizat situația din unele instituții de cultură și a propus soluții

Loading
Без рубрики Conducerea FSLC a analizat situația din unele instituții de cultură și a propus soluții
Conducerea FSLC a analizat situația din unele instituții de cultură și a propus soluții
sindicat-cultura

Foto: FSLC

 

Comitetul Executiv al Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) s-a întrunit, recent, într-o ședință ordinară. Conform Planu­lui de activitate pentru semestrul I al anului 2016, membrii Comitetu­lui Executiv prezenți la ședință s-au pronunțat pe marginea chestiunii cu privire la activitatea administrației și a organelor sindicale din cadrul Muzeului Național de Artă al Moldo­vei și Camera Națională a Cărții, în vederea respectării legislației mun­cii și prevederilor Convenției colec­tive la nivel de ramură. 

 

Referitor la acest subiect, în urma veri­ficărilor efectuate la Muzeului Național de Artă al Moldovei și la Camera Națională a Cărții, o informație la temă a fost prezentată de Tatiana Cazacu, șefa Secției protecție ju­ridică și social-economică a aparatului Con­siliului Republican al FSLC. Conform aces­teia, este remarcabil faptul că, în mare parte, administrația instituțiilor în cauză respectă prevederile legislației muncii și a Convenției colective la nivel de ramură. Membrii de sin­dicat beneficiază de concedii suplimentare de odihnă conform prevederilor Convenției colective și Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

Salariații care activează în condiții noci­ve beneficiază de sporuri la salariu conform legislației în vigoare. O atenție cuvenită se acordă și respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă. Situația bună în acest sens este rezultatul conlucră­rii administrației și organului sindical, atât din cadrul Muzeului Național de Artă, cât și din cadrul întreprinderii de stat Camera Națională a Cărții. Cu toate acestea, au fost menționate și unele neajunsuri în activita­tea administrației din cadrul instituțiilor în cauză. De exemplu, este vorba de încălcarea Legii sindicatelor (art. 35, p. 5) cu privire la prevederea în devizul de cheltuieli a mij­loacelor în mărime de cel mult 0,15% din fondul de retribuire a muncii pentru acțiuni prevăzute în Contractul colectiv de muncă, situație complicată pentru instituțiile buge­tare din subordinea Ministerului Culturii.

 

Datorii la achitarea cotizațiilor de membru de sindicat

 

O altă chestiune din ordinea de zi a ședinței vizează activitatea administrației și a organului sindical din cadrul SA „Mol­dova-film”, Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” și ÎS Complexul „Casa Presei” în vederea evidenței încasării și decontării cotizațiilor de membru de sindicat în con­formitate cu legislația în vigoare și preve­derile Statutului FSLC. În urma verificărilor efectuate în instituțiile în cauză, s-a depistat că administrația acestor instituții au făcut datorii la decontarea cotizaţiilor de membru de sindicat în conturile organelor sindicale, astfel încălcând prevederile Legii sindicate­lor, Codului muncii (art. 390 alin. (3)), ale Statutului FSLC (articolele 58 și 59) şi ale Convenţiei colective (Art. II, pct. 17).

Membrii Comitetului Executiv prezenți la ședință s-au pronunțat pe marginea fiecărei chestiuni în parte și au adoptat hotărârile de rigoare, care urmează a fi expediate pe adre­sa instituțiilor nominalizate și persoanelor de resort.

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură întruneşte peste 14 mii de membri, salariaţi şi studenți din ramura culturii şi ramurile conexe şi este membru al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Consiliului Consultativ al Sindi­catelor Lucrătorilor din Cultură din ţările Europei de Est, Caucazului şi Asiei Centra­le (sediul: or. Moscova, Rusia), UNI Global Union (sediul: or. Nyon, Elveţia) şi UNI-MEI (sediul: Bruxelles, Belgia); Federaţiei Internaţionale a Actorilor (sediul: Bruxelles, Belgia).

 

Nadejda ANDRONIC

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand