8 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Secetă hidrologică pe fondul insuficienţei de precipitaţii

Loading
Cititorii ne scriu Secetă hidrologică pe fondul insuficienţei de precipitaţii
Secetă hidrologică pe fondul insuficienţei de precipitaţii
seceta-hidrologica

Foto: ecoportal.md

 

„Zilele trecute, am citit în mass-media despre faptul că, în prezent, nive­lul apei în râurile Nistru şi Prut este scăzut. Nu au fost prezentate însă cauzele acestei situaţii şi posibilele consecinţe. Aş vrea să ştiu dacă acest lucru poate însemna o consecinţă a secetei din anul trecut şi dacă s-ar putea răsfrânge asupra agriculturii.

 

Varvara Timuş, or. Chişinău”

 

Problema ce ţine de nivelul scăzut al apei din râurile Nistru şi Prut a fost provocată de faptul că, iarna trecută, în munţii Carpaţi de pe teritoriul Ucrai­nei a căzut puţină zăpadă, care s-a to­pit încă în luna februarie a acestui an, a precizat Valeriu Cazac, şeful Direcţiei hidrologie a Serviciului Hidrometeoro­logic de Stat.

În mod tradiţional, în această pe­rioadă, ţara noastră se confrunta cu o altă problemă, cea a inundaţiilor sau a pericolului de inundaţie şi de scurgere a unor volume mari de apă pe cele două râuri.

În consecinţă, acum se vorbeşte des­pre o secetă hidrologică sau despre o si­tuaţie în care lipsesc precipitaţii solide, ce ar trebui să cadă în Carpaţi, pentru a asigura acele volume mari de scurgere din această perioadă.

Astfel, în urma secetei din anul tre­cut, nivelul scăzut al apei din râurile Nistru şi Prut urma să fie compensat de precipitaţiile care cad, de obicei, prin luna decembrie. Unele precipitaţii sub formă de zăpadă au căzut totuşi pe Carpaţi la finele anului trecut şi, timp de câteva săptămâni, au existat debite aproape de normă, dar ele au fost in­suficiente, ceea ce a generat din nou secetă hidrologică.

În acelaşi timp, ploile care cad peste ţara noastră nu soluţionează problema nivelului apei din cele două râuri, ale căror volume de scurgeri sunt forma­te în proporţie de 90 la sută în munţii Carpaţi. Dar și acolo, dacă sunt precipi­taţii puternice, sunt şi scurgeri mari. În caz contrar, volumele de scurgeri sunt formate doar din izvoare.

Un factor curios este că, în timp ce 

Carpaţii de pe teritoriul Ucrainei nu au avut parte, iarna trecută, de ninsori în­semnate, atunci cei româneşti mai sunt acoperiţi chiar şi în prezent pe alocuri de zăpadă.

Cauza acestei lipse de precipitaţii este încălzirea globală şi schimbări­le climatice, iar speranţa hidrologilor sunt eventualele cicloane cu precipita­ţii abundente.

Cât priveşte evoluţia situaţiei în funcţie de precipitaţiile ce ar putea să cadă în viitor, trebuie de menţionat că specialiştii de la Hidrometeo oferă în prezent doar prognoze meteo cu an­ticipare de până la şapte zile. Într-un alt context, reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva” au dispus să fie identifi­cate și luate în evidență sursele de apă din fondul forestier național.

Până pe 20 mai, urmează ca direc­torii întreprinderilor silvice să identifi­ce astfel de surse, cum sunt: fântânile, izvoarele, lacurile, heleșteiele, bălțile sau pâraiele). Ulterior, ei vor prezenta informații privind amplasarea aces­tora şi vor întocmi planuri de măsuri privind restabilirea sau îmbunătățirea stării acestora. Totodată, vor fi în­tocmite informaţii despre efectuarea lucrărilor de salubrizare și plantare a puieților, inclusiv de talie înaltă de specii forestiere, precum și decorative.

În aceeași ordine de idei, reprezen­tanţii Institutului de Cercetări și Ame­najări Silvice vor include aceste surse de apă pe hărțile elaborate în procesul de amenajare a pădurilor.

Viorica Caciuc, şefa Serviciului de presă al Agenţiei „Moldsilva”, a preci­zat că aceste activități de eficientizare a gestionării apelor și surselor de apă sunt desfăşurate în contextul eforturi­lor globale privind managementul fo­restier durabil.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand