27 februarie 2024
Chisinau
Social

Femeile şi bărbaţii, departe încă de a fi reflectaţi egal în mass-media

Loading
Social Femeile şi bărbaţii, departe încă de a fi reflectaţi egal în mass-media
Femeile şi bărbaţii, departe încă de a fi reflectaţi egal în mass-media
egaliate-de-gen

Foto: api.md

 

Femeile din ţara noastră continuă să fie reflectate în mass-media mai puţin decât bărbaţii, în pofida unor eforturi de monito­rizare şi asigurare a unui grad mai înalt de egalitate în această privinţă.

 

Un raport privind rezultatele unei autoevaluări a instituţiilor mass-media prin prisma dimen­siunii de gen a fost făcut public recent în cadrul unei mese ro­tunde organizate la Chişinău de reprezentanţii Asociaţiei Presei Independente, cu suportul Pro­gramului ONU „Femeile în poli­tică”.

Petru Macovei, directorul exe­cutiv al API, a precizat că cele 30 de instituţii mass-media, care iau parte la programul respectiv de autoevaluare, aveau la înce­putul monitorizării, în medie, o pondere de 14% a femeilor în rol de eroi principali ai articolelor realizate. După şase luni, aceas­tă pondere este de 22 la sută.

Evoluţiile diferă însă după tipurile de mass-media. Dacă în presa on-line acest indicator a crescut de la 11 la începutul monitorizării până la 20 la sută în prezent, iar în mediile tv – de la 15 până la 23 la sută, în presa scrisă el a pornit de la 23 la sută, s-a majorat ulterior până la 26, după care a scăzut iar până la 23 la sută.

Scopul este de a atinge o pon­dere a protagoniştilor femei vs. bărbaţi cât mai aproape de 50 la 50. Se consideră că este o medie acceptabilă sub 40 la sută la 60 la sută.

Noi acum avem 22 la sută. Ne-am propus să obţinem o creş­tere până la 29 la sută. Situaţia e un pic mai bună în televiziune, unde această pondere este de 23 la sută faţă de 20 în presa on-line şi de 23 în presa scrisă.

„Este totuşi vorba de o creşte­re, care e de opt la sută în şase luni, ceea ce credem că e până la urmă destul de puţin”, a apreciat Petru Macovei.

Directorul executiv al API a adăugat că cel mai la îndemâ­nă instrument prin intermediul căruia poate fi asigurată o mai mare egalitate în reflectarea fe­meilor şi bărbaţilor în produse­le jurnalistice este 

echilibrarea opiniilor pe criterii de gen. O altă pârghie ar fi atribuirea unei ponderi mai mari subiectelor în care femeile sunt în rol de eroi secundari.

Totodată, accentul trebuie pus şi pe o mai mare prezenţă a femeilor atât protagoniste, cât şi eroi secundari în articole ce ţin de politici şi unde în proporţie de 67 la sută este atestată domi­naţia masculină.

Cu toate acestea, în ţara noas­tră, în general, lucrurile în aceas­tă privinţă nu stau chiar atât de prost. Acest lucru nu înseamnă însă că nu este loc pentru mai bine. Or, situaţia din unele ţări în care femeile sunt dezavan­tajate de mass-media nu poate servi drept indicator. Este vorba despre anumite drepturi de care ar trebui să beneficieze în ega­lă măsură femeile şi bărbaţii, a concluzionat Petru Macovei.

În calitatea sa de membră a echipei de monitorizare, Daniela Terzi-Barbăroşie, a recomandat jurnaliştilor antrenaţi în autoe­valuarea de gen să-şi lărgească lista surselor de informaţii cu experte femei. Totodată, Dani­ela Terzi-Barbăroşie a îndem­nat reprezentanţii mass-media să promoveze formele feminine pentru diferite funcţii şi profe­sii.

La rândul lor, şi alţi membri ai echipei de monitorizare au re­marcat faptul că, dacă la nivel de opinii ale expertelor reflectate în produsele jurnalistice, situaţia e mai bună, în ceea ce priveşte su­biectele despre femeile implicate în procesul de luare a deciziilor la nivel înalt sau despre migran­te, acestea aproape că lipsesc.

În consecinţă, experţii în ma­terie de gen au solicitat medii­lor de informare electronice să asigure o mai mare participare a femeilor la emisiuni şi talk-show-uri. În acest scop, este ne­cesar să se ţină cont de faptul că ele necesită, de regulă, mai mult timp pentru pregătire şi, în mod corespunzător, să fie invitate cu 2-3 zile înainte, atunci când acest lucru este cu putinţă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand