3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Lucrătorii moldoveni ar putea beneficia de tichete de masă

Loading
Без рубрики Lucrătorii moldoveni ar putea beneficia de tichete de masă
Lucrătorii moldoveni ar putea beneficia de tichete de masă
cantina-muncitori

Foto: ursan-elf.ro

 

Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă pentru salariaţi, elaborat cu câţi­va ani în urmă de specialiş­tii de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei fără a fi acceptat, ar putea fi înaintat din nou spre exami­nare şi adoptare, pentru a fi implementat de la începutul anului viitor. Promisiuni în acest sens au fost făcute de reprezentanţii Guvernului şi ai Parlamentului în cadrul unor discuţii purtate recent cu sindicatele, a anunţat Oleg Budza, preşedintele Confe­deraţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova. 

 

Documentul prevede dreptul angajatorilor de a le acorda sala­riaţilor tichete de masă şi ca mij­loacele financiare cheltuite în acest scop să fie parţial deductibile din venitul impozabil, anunţa anterior Ana Gherganov, şefa Direcţiei po­litici ocupaţionale a ministerului sus-menţionat.

Autorii proiectului propuneau ca tichetele de masă să fie acordate angajaţilor suplimentar la salariu şi să constituie cel puţin 25 de lei zilnic, dar să nu depăşească valoa­rea dublă a acestei sume.

Reprezentanţii aceluiaşi minis­ter erau de părere că aceste cheltu­ieli nu ar fi o povară pentru fondul de salarizare. Or, mulţi dintre an­gajatori s-au pronunțat în favoa­rea acestei legi, cu condiţia creării unei baze legale şi de reglementare a acordării tichetelor de masă. Mai mult, în prezent, există unităţi eco­nomice, în special, dintre cele cu un număr mai mare de salariaţi, care acordă asemenea tichete, dar nu beneficiază de facilităţi.

Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova sunt de părere că implemen­tarea tichetelor de masă va juca un rol important în îmbunătăţirea situaţiei ce ţine de sănătatea anga­jaţilor. În opinia lor, mulţi dintre moldoveni, în special, din mediul rural, care sunt săraci, se deplasea­ză prin oraşe pe mai mult timp la lucru pe şantier, în instituţiile me­dicale sau cele de învăţământ şi nu au posibilitatea să se alimenteze la nivelul cuvenit. Totodată, sindica­liştii sunt convinși că tichetele de masă vor contribui la crearea unei anumite stabilităţi a angajaţilor la locurile de lucru, se va ridica pro­ductivitatea muncii acestora. Mai mult ca atât, nu vor mai fi atât de frecvente adresările în instituţiile medicale, va fi o posibilitate pen­tru angajaţi să se alimenteze la lo­cul de muncă şi la timpul cuvenit, datorată faptului că aceştia vor be­neficia de un prânz cald, adică de hrană sănătoasă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand