4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicali din cultură și-au perfecționat cunoștințele din legislație

Loading
Без рубрики Liderii sindicali din cultură și-au perfecționat cunoștințele din legislație
Liderii sindicali din cultură și-au perfecționat cunoștințele din legislație
seminar-cultura

Foto: arhivă personală

 

Federaţia Sindicatelor Lucrători­lor din Cultură (FSLC) a organizat, în perioada lunii martie, în coope­rare cu Confederaţia Naţionala a Sindicatelor din Moldova şi Institu­tul Muncii, două seminare pentru perfecționarea cunoștințelor lide­rilor sindicali din teritoriu și din mun. Chișinău, cunoștințe necesare pentru reprezentarea și apărarea drepturilor și a intereselor membri­lor de sindicat.

 

Apărarea membrilor de sindicat prin prisma actualelor modificări la Codul mun­cii, a legislației cu privire la securitatea și sănătatea muncii salariaților, a legislației cu privire la condițiile și modul de stabilire a sporului de activitate în condiții nefavorabi­le de muncă au fost teme abordate în cadrul seminarelor desfășurate la 16 și 22 martie.

Liderii sindicali prezenți la seminare au avut posibilitatea să discute cu șeful Depar­tamentului juridic al CNSM, Ion Preguza, despre modificările operate la Codul mun­cii și cele ce urmează a fi adoptate, precum și despre impactul lor asupra relațiilor de muncă.

De asemenea, președinții organizațiilor sindicale și-au perfecționat cunoștințele în materie de securitate și sănătate în mun­că. Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a răspuns la diverse întrebări privind situațiile care pot prezen­ta pericol pentru securitatea și sănătatea salariaților.

Pentru unii angajați din ramura culturii se pot stabili sporuri și compensări pentru lucrul efectuat în condiții nefavorabile sau în zile de sărbătoare, ei prestând adesea muncă nenormată. Participanții la seminare au discutat cu șefa Secției protecție juridică și social-economică a aparatului FSLC, Ta­tiana Cazacu, despre actele necesare pentru evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și modalitatea de stabilire a sporuri­lor respective.

Participanții și-au exprimat mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la ast­fel de seminare, tematica fiind necesară şi actuală. Ei au menţionat, de asemenea, ne­cesitatea continuării perfecţionării cadrelor și a activului sindical din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand