21 februarie 2024
Chisinau
Varia

Maestrul Victor Marinescu la 75 de primăveri

Loading
Varia Maestrul Victor Marinescu la 75 de primăveri
Maestrul Victor Marinescu la 75 de primăveri

marinescu

 

S-a născut într-o familie de țărani în sudul Basarabiei la 2 aprilie 1941.  Copil fiind, cum a pus mâna pe un cre­ion, a început să facă desene din lumea și universul său, așa cum îl înțelegea. Acest creionaș i-a determinat des­tinul. După absolvirea școlii medii din satul natal Hagi-Curda (Kamîșovka), Ismail, vine la Chișinău, unde sus-ține cu succes examenele de admitere la Colegiul de arte plastice „A. Plămădeală”, în-să nu zăbovește prea mult aici și, după anul trei, plea­că la Sankt Petersburg, unde susține cu brio concursul la Institutul de Arte, Muzică și Cinematografie. Aici studiază arta monumentală și decora­tivă.

 

Absolvește cu mențiune prestigioasa instituție și se întoarce la Chișinău cu cu-noștințele acumulate și pune bazele secțiunii „Arta deco­rativă” la Colegiul de Arte plastice „A. Plămădeală”, unde activează ca profesor. Ul­terior, participă la fondarea asociației de reclame din Moldova, filiala instituției corespunzătoare din Mosco­va, unde activează în calitate de pictor șef. Grație acestei instituții, pe străzile orașelor, pe fațadele unor instituții pu­blice, în vitrinele magazinelor apare un nou colorit artistic: „Casa Mare” – creație de artă decorativă națională, „La Cramă” – creație de arhitec­tură și pictură monumentală, mozaicul „Ceasul de soare” și altele, care au fost înalt apre­ciate cu distincții și medalii ale EREN-ului din Chișinău și din Moscova. Între timp, debutează cu succes la Tea­trul de Operă și Balet, la Tea­trul „Luceafărul”, studioul „Moldova film” ca pictor sce­nograf, la Centrul de creație „ARTICO”, în calitate de di­rector artistic și profesor.

În paralel, desfășoară o vastă activitate pedagogică în instituțiile de artă ale sta­tutului. Pedagog de cea mai înaltă ținută, maestrul Victor Marinescu și-a adus aportul său incontestabil la modela­rea unui număr considerabil de talente și a unei generații de pictori.

Lucrează în diferite ge­nuri de artă: pictură, gra­fică, publicitate, sculptură, compoziții monumentale. A creat opere de pictură murală și sculptură pentru comple­xele sanatoriale din Călărași și Cahul. În ultimii ani, s-a manifestat și în iconografie, creând lucrări de mare va­loare, una dintre ele, cu di­mensiuni de 3 m x 2 m fiind unicat în țară.

Chiar și la această vârstă onorabilă, plasticianul, pe­dagogul și omul Victor Ma­rinescu continuă cu aceeași inspirație să muncească și să emane frumusețe în tot ceea ce face.

Comitetul Confederal al CNSM vă transmite sincere felicitări și urări de sănătate cu ocazia zilei de naștere. Vă aducem gânduri de gratitudi­ne pentru profesionalismul desăvârșit, îmbinat armonios cu o calitate rară în acest do­meniu, și anume capacitatea de a asculta și a ajunge la ini­mile oamenilor.

 

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand