11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

„Demnitate – omului, muncă – Ucrainei, bunăstare – familiei”

Loading
Без рубрики „Demnitate – omului, muncă – Ucrainei, bunăstare – familiei”
„Demnitate – omului, muncă – Ucrainei, bunăstare – familiei”
sindicate-ucraina

Foto: fpsu.org.ua

 

În perioada 24-25 martie curent, la Kiev a avut loc Congresul VII al Federației Sindicatelor din Ucraina (FSU), cea mai nume­roasă uniune sindicală națională, care întrunește circa 6,4 milioa­ne de membri. Evenimentul s-a desfășurat cu lozinca: „Demnita­te – omului, muncă – Ucrainei, bunăstare – familiei”.

 

La lucrările congresului au participat delegați de la 43 de sindicate din Ucraina și de la toate asociațiile sindicale regio­nale, reprezentanți ai angajatorilor la ni­vel național, ai Cabinetului de Miniștri, ai Serviciului național de mediere și concili­ere, reprezentanții uniunilor profesionale naționale din Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Moldova și Polonia.

În numele președintelui Ucrainei, a ros­tit un cuvânt de salut Iuri Luțenko, șeful fracțiunii parlamentare „Blocul Petro Poroșenko”. În numele organizațiilor sindicale internaționale s-a adresat congresului Peter Scherrer, vicepreședinte al secretarului ge­neral al Confederației Europene a Sindicate­lor. De asemenea, au ținut discursuri minis­trul pentru politici sociale, Pavel Rozenko, reprezentanți ai partenerilor sociali.

Din partea Chișinăului, a participat la con­gres Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Dom­nia sa ne-a descris atmosfera de la Kiev și ne-a dat unele detalii referitor la evenimen­tul major din capitala Ucrainei. „A fost un congres bine pregătit, au participat 640 de delegați din diferite regiuni ale Ucrainei, in­clusiv cinci delegați din țări străine. Ucrai­na se confruntă cu o criză nemaipomenită. Delegații la congres l-au huiduit pe repre­zentantul guvernului și nu i-au permis să ia cuvântul. Sindicatele cer demisia guvernului Iațeniuk, cu care nu reușesc să poarte un di­alog. Le sunt ignorate revendicările. Salarul mediu în Ucraina e cu 10 dolari mai mic decât în Moldova. Prețurile cresc, tarifele cresc. Sunt mari pretenții față de guvernanți privind problemele bugetare”, a relevat Oleg Budza.

Președintele Federației Sindicatelor din Ucraina, Grigori Osovoi, a prezentat un raport 

al activității Consiliului FSU, men-ționând că Ucraina a trecut prin două re-voluții, două crize financiare, a suportat o inflație înaltă, care a dus la scăderea nivelu­lui de trai, creșterea șomajului și adâncirea sărăciei.

Delegații la congres au examinat și apro­bat rezoluțiile intitulate „Sindicatele sunt pentru opțiunea europeană a Ucrainei”, „Sindicatele sunt pentru un dialog social eficient în interesul bunăstării cetățenilor”, „Tineretul – viitorul sindicatelor”, „Pentru egalitatea de gen și contracararea violenței”, precum și a fost adoptată Strategia de acti­vitate a Federației Sindicatelor din Ucraina pe anii 2016-2021, cu genericul „Opțiunea europeană”.

În alocuțiunile oratorilor s-a subliniat că, în actualele condiții social-economice complicate, rolul sindicatelor în asigurarea drepturilor legale și a intereselor omului muncii este mai mare ca oricând. Delegații la congres au vorbit și despre modul în care s-ar putea îmbunătăți calitatea și spo­ri eficiența activității sindicale, de a găsi noi căi de soluționare a problemelor cu care se confruntă societatea.

 

Și Ucraina,

ca și Republica Moldova, se confruntă

cu fenomenul șomajului, al muncii la negru

 

Pentru funcția de președinte al Federației Sindicatelor din Ucraina au fost înaintați cinci candidați. Prin vot secret, a fost reales Grigori Osovoi.

Oleg Budza a remarcat că Grigori Osovoi muncește mult, cunoaște bine meseria sin­dicală. El a fost timp îndelungat responsa­bil în cadrul confederației pentru relațiile cu parlamentul și cu guvernul. „Are o experiență foarte bogată. I-am urat succes, în numele delegației Republicii Moldova. Și Ucraina, ca și noi, se confruntă cu fenome­nul șomajului, al muncii la negru”, a conchis liderul CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand