5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

PNUD se implică în soluţionarea problemei şomajului din Moldova

Loading
Без рубрики PNUD se implică în soluţionarea problemei şomajului din Moldova
pnud

Foto: undp.md

 

Săptămâna trecută, pentru prima dată de la deschiderea sediului la Chişinău, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru Republica Moldova a orga­nizat un atelier de lucru privind elaborarea soluţiilor pentru dimi­nuarea şomajului în ţara noastră.

 

Potrivit lui Dumitru Vasilescu, manager de proiect în cadrul PNUD, prin desfășurarea acestui eveniment s-a făcut o încercare de a afla, a analiza percepţiile cetăţenilor din Republica Moldova vizavi de fenomenul, problemele şomajului în ţara noastră, prin utilizarea unei noi metodologii engleze. În acest context, dumnealui a mai precizat că au fost implicaţi în mod activ reprezentanţii tuturor operatorilor de pe piaţa muncii din ţară, precum funcţionari de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agen­ţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă, lucrători din sectorul privat, reprezentanți ai ONG-urilor, experţi în domeniu.

Prin organizarea acestui atelier de mun­că, a precizat Dumitru Vasilescu, s-a ţintit elaborarea măcar a unui mănunchi de ipote­ze, soluţii din perspectiva unei cu toate alte optici de abordare şi soluţionare a proble­mei şomajului în ţară.

De asemenea, în cadrul atelierului de lu­cru, au fost prezentate rezultatele prelimi­nare ale unei cercetări privind situaţia pe piaţa muncii din ţară. Multe lucruri, desigur, sunt cunoscute celor care activează în sfera dată, experţilor, a explicat reprezentantul PNUD Moldova. Totuşi, cel mai important a fost faptul că cercetarea a arătat care sunt evoluţiile în domeniul dat, cum concep cetă­ţenii ţării problemele ce țin de şomaj, care sunt dificultăţile în ce priveşte respectarea legislaţiei muncii şi cum ar putea fi depăşite acestea. Astfel încât se va putea identifica, analiza mai amănunţit problemele privind accesul la câmpul muncii, pentru a stabili sorgintea lor: ţin de oportunităţi sau de com­petenţe, de cunoştinţe sau de alţi factori.

Deci, după cum am menţionat, ideea evenimentului a fost de a elabora ipoteze, soluţii privind problema complexă a feno­menului şomajului în ţară şi de a încerca să se afle în ce măsură acestea sunt aplicabile, pot da rezultate. Cât priveşte efectul scon­tat al atelierului de lucru organizat de către PNUD, Dumitru Vasilescu a precizat că s-a urmărit identificarea celor mai importante probleme de pe piaţa muncii din ţară şi gă­sirea unor soluţii prin aplicarea unor iniţia­tive comune. În mod concret, este vorba de problema şomajului în mediul tinerilor din ţară. În acest scop, PNUD şi-a propus să afle ce cred persoanele tinere vizavi de situaţia şomajului în ţară şi ce poate întreprinde or­ganizaţia internaţională pentru a-i ajuta pe aceştia.

Prezentă la eveniment, Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-eco­nomică al CNSM, a declarat că problemele identificate de către cercetarea PNUD în ce priveşte şomajul în ţara noastră se vor afla în centrul atenţiei sindicatelor din Moldo­va. Urmare a analizei lor, CNSM va formula propuneri privind perfecţionarea legislaţiei muncii. Bunăoară, deja se cunoaşte faptul că una dintre problemele cele mai frecven­te în ceea ce priveşte ocuparea locurilor de muncă vacante o constituie salariile mici. De aceea, CNSM insistă mereu pentru ma­jorarea salariilor în ţara noastră. În fine, a mai precizat Ana Moldovanu, sindicatele pledează pentru stimularea agenţilor econo­mici care fac angajări ale persoanelor tinere prin acordarea facilităţilor fiscale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand