11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Activiștii sindicali din Sîngerei s-au familiarizat cu modificările la Codul muncii

Loading
Без рубрики Activiștii sindicali din Sîngerei s-au familiarizat cu modificările la Codul muncii
Activiștii sindicali din Sîngerei s-au familiarizat cu modificările la Codul muncii
sindicalisti-singerei

Foto: arhivă personală

 

Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Sîngerei a organizat recent un seminar la care au par­ticipat lideri de sindicat și conducători de întreprin­deri și organizații din re­spectiva unitate teritorial-administrativă.

 

Cei peste 200 de participanți la reuniune au discutat despre meca­nismele de protecție a drepturilor salariaților, membri de sindicat, despre problemele cu care se con­fruntă aceștia și succesele obținute de către liderii sindicali, precum și despre motivațiile de a fi membru de sindicat.

Șeful Departamentului juridic al CNSM, Ion Preguza, le-a vorbit celor prezenți despre amenda­mentele la Codul muncii și despre situațiile dificile și litigiile care pot apărea în relațiile dintre angajator și angajați, membri de sindicat, despre necesitatea de a cunoaște legislația și rolul sindicatelor în apărarea drepturilor salariaților. Pentru aceasta însă liderii sindica­telor, ba chiar și lucrătorii de rând, trebuie să fie informați, să cunoas­că legislația muncii.

Președintele Consiliului inter­ramural al sindicatelor din raionul Sîngerei, Tudor Mocanu, modera­tor al acestui seminar, alături de Petru Gherman, consultant supe­rior în Departamentul organizare, educație și informare al CNSM, pe tot parcursul au intervenit cu su­gestii și concretizări, lucru pentru care participanții la seminar le-au fost recunoscători.

Reprezentantele Organizației de Femei din cadrul Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Sîngerei au primit răspun­suri la o serie de întrebări care vi­zează echitatea de gen în salarizare pentru aceeași muncă îndeplinită, programul de lucru pentru mame­le cu copii mici etc.

Și deoarece primăvara, care și-a intrat în drepturi, este bogată în sărbători, participanții la semi­nar au avut parte și de o surpriză din partea președintei Consiliului raional al Federației Sindicale a Educației și Științei, Maria Rap­covschi: un mic concert prezen­tat de micii artiști de la Grădinița „Mărțișor” din orașul Sîngerei.

 

Ludmila PROCIUC,

vicepreședintă a Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Sîngerei

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand