3 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Iniţiativa şi competiţia, stimulate prin instrumente sindicale

Loading
Cititorii ne scriu Iniţiativa şi competiţia, stimulate prin instrumente sindicale
Iniţiativa şi competiţia, stimulate prin instrumente sindicale
activitate-sindicat

Foto: cpbr.ro

 

„Lucrăm la o întreprindere agricolă şi angajatorul ne-a propus să ne aso­ciem într-o organizaţie sindicală. El spune că, în acest caz, ar putea să alo­ce mai mulţi bani pentru asistenţă socială, îmbunătățirea condiţiilor de muncă, creştere profesională, salarizare. În schimb, el aşteaptă din partea lucrătorilor mai multă iniţiativă şi competiţie. Oamenii nu ştiu la ce schim­bări să se aştepte şi cum ar putea să-i afecteze acestea. În aceste condiţii, am dori să aflăm mai multe despre activitatea organizaţiilor sindicale.

 

Un grup de angajaţi, raionul Şoldăneşti”

 

Activitatea sindicală nu este una profesională şi nu presupune cerinţe speciale legate de competenţă sau pro­fesionalism, a apreciat Sergiu Bernevec, preşedintele Federaţiei „Agroindsind”. Important este ca liderul organizaţiei primare şi membrii comitetului sindi­cal al acesteia să se bucure de sprijinul salariaţilor.

Totodată, de vreme ce urmează ca, după constituire, organizaţia primară să se afilieze unei structuri mai mari de ramură, ea va beneficia din partea acesteia de suport metodic, de instru­iri, de consultaţii ale unor specialişti din diferite domenii. Fără acest sprijin este greu pentru întreg comitetul sin­dical să desfăşoare un dialog eficient cu angajatorul şi să obţină mai multe drepturi şi beneficii pentru membri.

Pe de altă parte, prin faptul că anga­jatul membru de sindicat achită cotiza­ţii, el îşi onorează în mare parte angaja­mentele pe care le are faţă de sindicat. Mai departe intervine rolul comitetului sindical de a-l reprezenta în cadrul ne­gocierilor colective, de a asigura elabo­rarea şi punerea în aplicare a cadrului normativ pentru asigurarea unor con­diţii normale de muncă, inclusiv a se­curităţii muncii şi a unui nivel adecvat de salarizare. Din moment ce devin membri de sindicat, lucrătorii îi împu­ternicesc pe liderul organizaţiei şi pe membrii comitetului sindical, pe care îi aleg, să-i reprezinte în raport cu anga­jatorul, astfel încât toate drepturile şi interesele să le fie respectate.

În afară de aceasta, membrii se pot adresa 

comitetului sindical cu cereri pentru a primi explicaţii de natură ju­ridică sau legate de relaţiile de muncă, timpul de lucru şi de odihnă, ajutor material etc. Membrii pot beneficia de un şir de drepturi prevăzute de legisla­ţia în vigoare, dar şi de unele facilităţi adiţionale prin intermediul contractu­lui colectiv de muncă, ce urmează să fie negociat la nivel de unitate, precum și prin intermediul convenţiei colecti­ve de ramură.

Sergiu Bernevec a remarcat că, în experienţa sa, nu prea au existat ini­ţiative din partea angajatorilor în ceea ce priveşte constituirea organizaţiilor sindicale primare.

Acest caz denotă o gândire modernă şi o înţelegere a faptului că organizaţii­le sindicale pot fi văzute şi ca o modali­tate de motivare a salariaţilor, inclusiv la competiţie, la creşterea productivi­tăţii, a nivelului profesional. În con­secinţă, sunt obţinute rezultate bune în muncă, iar lucrătorii sunt stimulaţi pentru performanţe.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand