11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Republica Moldova are nevoie de un observator al pieţei muncii

Loading
Без рубрики Republica Moldova are nevoie de un observator al pieţei muncii
Republica Moldova are nevoie de un observator al pieţei muncii

observator-al-pietii

 

În Republica Moldova, informaţiile despre pia­ţa muncii  şi sistemul de educaţie sunt colectate de diverse instituţii  şi în ma­joritatea cazurilor aces-tea au o utilizare internă, a declarat Vladimir Lun­gu, expert extern al Fun­daţiei Europene de In­struire (ETF), în cadrul atelierului de lucru cu genericul „Către o piaţă a forţei de muncă şi un observator al competen­ţilor”.

 

Evenimentul a fost organizat de această structură a Uniunii Europene cu participarea Mi­nisterului Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei, Agenţiei Naţio­nale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor  din Moldova, Bi­roului Naţional de Statistică şi Institutului Naţional de Cerce­tări Economice. Aceasta pentru că nu există o bună coordonare a activităţilor de colectare, ana­liză, diseminare a informaţiilor despre piaţa muncii şi sistemul de educaţie, lipseşte un suport metodologic privind progno­zarea tendinţelor de pe piaţa muncii, a mai adăugat Vladimir Lungu.

 

Cerinţele pieţei muncii nu sunt analizate complex, profund

 

De aceea, conchide expertul ETF, ţara are nevoie de un ob­servator al pieţei muncii, adică de o instituţie sau un grup de lucru, pentru a unifica eforturi­le, resursele umane, financiare, capacităţile analitice spre a acu­mula informaţiile privind piaţa muncii. Totodată, este necesar să cunoaştem cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova privind formarea profesională, instruirea, educaţia. Pledăm pentru o corelare mai armoni­oasă între cererea şi oferta de forţă de muncă.

Participanţii la eveniment au pledat pentru 

compilarea tu­turor datelor ce vizează  piaţa muncii şi procesul de educaţie, astfel încât, ulterior, să fie ela­borate recomandări pentru dez­voltarea politicilor în domeniile respective. Potrivit lui Vladimir Lungu, toţi cei prezenţi la eve­niment au căzut de acord că Republica Moldova are nevoie de un observator al pieţei mun­cii.

Desigur, Republica Moldova este o ţară săracă şi nu dispune de mijloacele necesare pentru crearea unei instituţii distincte cu statut de observator al pieţei muncii. De aceea, se impune preluarea funcţiilor corespun­zătoare ale observatorului pie­ţei muncii de către o instituţie existentă, precum Institutul Naţional de Cercetări Econo­mice, prin crearea unui grup de lucru și prin implicarea oame­nilor de ştiinţă de la instituţia respectivă.

La atelierul de lucru cu ge­nericul „Către o piaţă a forţei de muncă şi un observator al competenţilor” au fost invitaţi şi reprezentanţii Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din

Moldova, pentru că, în viziunea expertului ETF, anume sindi­catele apără drepturile angajaţilor, se concentrează pe chesti­unile privind promovarea  spe­cialiştilor, creşterea calificării profesionale.

Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departamentului protecţie so­cial-economică al CNSM, pre­zent la eveniment, a declarat că sindicatele susţin ideea creării unui observator al pieţei mun­cii, în primul rând,  pentru a centraliza, a analiza toate datele privind evoluţia forţei de mun­că din ţară. Mai apoi, a adăugat dumnealui, sindicatele vor de­veni atât furnizori de date, cât şi utilizatori ai informaţiilor, analizelor efectuate de către ob-

servatorul pieţei de muncă. În acelaşi timp, Sergiu Iurcu a sonorizat doleanţa sindicate­lor ca instituţia sau grupul de lucru care va fi creat să vină cu propuneri privind evoluţia pieţei muncii, să elaboreze stra­tegii, planuri de dezvoltare pe care să le implementeze autori­tăţile publice centrale de profil, să stabilească reperele pentru dezvoltarea pieţei muncii din ţară.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
3
Comentează
 • Diana Popa
  24.03.2016

  Intr-adevar, o analiza aprofundata a caracteristicilor si cerintelor pietei muncii este de fundamentala importanta pentru orientarea profesionala, dar mai inainte de toate pentru adaptarea si imbunatatirea sistemului de invatamant si pentru instruirea competenta a persoanelor.

 • Anatolie
  24.03.2016

  Iata ca si in acest domeniu UE ne va sustine pentru a rezolva problemele din acest sector.Tara are nevoie de un ob­servator al pieţei muncii, adică de o instituţie sau un grup de lucru, pentru a unifica eforturi­le, resursele umane, financiare, capacităţile analitice spre a acu­mula informaţiile privind piaţa muncii.

 • Andrei
  24.03.2016

  E foarte greu sa reglezi o piata a muncii intr-o tara in care e o rata sporita de somaj… Totusi as spune ca stabilitatea ne-ar oferi sansa pentru ca Guvernarea s atraga citi mai multi investitori ce s-ar solda cu crearea d enoi locuri d emunca pentru cetateni.

Citește și
slot thailand