7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Cunoașterea drepturilor asigură stabilitate și încredere la locul de muncă

Loading
Social Cunoașterea drepturilor asigură stabilitate și încredere la locul de muncă
Cunoașterea drepturilor asigură stabilitate și încredere la locul de muncă
seminar-falesti

Foto: arhivă personală

 

Mai mulţi pedagogi tineri au fost informați cu privire la drepturile și garanțiile sociale de care dispun în corespundere cu legea în cadrul unui seminar zonal organizat, recent, în oraşul Făleşti, de Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științei.

 

Cadrele didactice tinere din raioanele Fă­leşti, Rîşcani şi Glodeni s-au întrunit pentru a discuta problemele cu care se confruntă atât la angajare, cât și în timpul desfășurării activității profesionale, precum şi pentru a putea participa ulterior la depăşirea inadver­tenţelor existente.

Silvia Voloșciuc, președinta CR Fălești al FSEȘ, i-a îndemnat pe tinerii profesori să coopereze eficient cu specialiştii de la FSEŞ prin abordarea situaţiilor care necesită a fi elucidate, în special, prin prisma actelor nor­mative în vigoare. Informaţii privind acţiuni­le întreprinse în scopul promovării și apărării intereselor cadrelor didactice tinere membre de sindicat au fost prezentate de Ion Bulat, prim-vicepreședintele Consiliului General al FSEȘ. Acţiunile în cauză sunt iniţiate în raport cu tinerii aflaţi încă în primii ani de studenție şi se axează pe informarea acesto­ra cu privire la aspectele pe care ar trebui să le cunoască în momentul angajării, dar şi în activitatea pedagogică ulterioară. Or, de multe ori, din lipsă de informaţii, cadrele didactice tinere nu fac uz de unele facilităţi prevăzute de lege, care mai târziu nu mai pot fi obținute, a specificat Ion Bulat.

La rândul lor, Ana Arnaut și Serafima Țurcanu, șefe de sector în cadrul Consiliului General al FSEȘ, s-au referit la statutul tâ­nărului specialist și la raporturile de muncă, precum și la drepturile și garanțiile de activi­tate ale tinerelor cadre didactice.

Un subiect discutat pe larg la seminar se referă la 

încadrarea şi menţinerea tinerilor pedagogi în cadrul sistemului de învăţământ. Dezbateri aprinse au avut loc pe marginea problemei absolvenților care doresc să se angajeze în câmpul muncii, dar de multe ori rămân şomeri, în lipsă de posturi vacante. În consecinţă, ei sunt nevoiţi să plece în străi­nătate, în pofida faptului că au investit efor­turi, bani şi timp pentru a obţine o diplomă de studii.

În context, a fost tratată şi situaţia în care pedagogii pensionari continuă să muncească, ceea ce împiedică pregătirea unei noi genera­ţii de cadre didactice. Participanţii şi-au pus întrebarea dacă întinerirea colectivelor este posibilă doar prin concedierea tuturor pen­sionarilor, în pofida anilor grei de experiență în domeniu de care dispun ei, sau există și alte soluții?

O abordare eficientă și benefică instituțiilor școlare, propusă de participanţi, a fost ca ac­centul să fie pus pe creşterea calităţii proce­sului instructiv-educativ, indiferent de vârsta pedagogilor. Astfel, prin testarea calităților profesionale, dacă se constată faptul că un anumit specialist nu corespunde funcției deținute sau are o calificare insuficientă, lu­cru confirmat prin hotărârea Comisiei de atestare, conform art. 86, al. (1), lit. e) din Codul muncii, să se recurgă la concediere.

Tinerii specialiști au avut posibilitatea de a pune întrebări şi a obţine răspunsuri ce le vor permite să soluționeze de sine stătă­tor diferite probleme cu care se confruntă. Cele mai multe dintre acestea s-au referit la importanța ajutorului inițial la angajarea în câmpul muncii, întocmirea documentelor, achitarea indemnizațiilor și a facilităților so­ciale.

La finele seminarului, fiecărui participant i-a fost oferit câte un ghid al tânărului spe­cialist, care conține informații privind anga­jarea, concedierea, drepturile și obligațiile pedagogilor. Seminarul a avut loc în cadrul proiectului cu genericul „Cadre didactice ti­nere – oportunități, drepturi și obligații”, care este implementat în perioada 2016-2017.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand